Bron van het occultisme
G. de Purucker

Een moderne presentatie van de oude universele wijsheid, gebaseerd op De geheime leer van H.P. Blavatsky.

   Het boek behandelt o.a. de volgende onderwerpen:

Discipline, inwijding en het spirituele pad
De twaalf heilige planeten
Bewustzijnstoestanden na de dood en het proces van wederbelichaming
Spirituele verlichting tegenover psychische illusies
Het ontstaan, de opbouw en de bestemming van heelallen en zonnestelsels
Overeenkomsten tussen kosmische en menselijke beginselen
Tijd, ruimte en het grenzeloze
Onzichtbare werelden en hun bewoners
Boeddha’s, avatara’s en de hiërarchie van mededogen
Erfelijkheid, karma en ziekte
Het heelal, een levend organisme – levensgolven en circulaties in de kosmos

 

16 x 23 cm, 848 blz.
2de herziene druk 2006
isbn 9789070328726
gebonden € 32,50

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2010 PDF (7,7 MB)

Vertaling van:
Fountain-Source of Occultism

Dit boek wordt gebruikt bij:
Theosofische cursus 3c

 

 

 

Andere boeken van G. de Purucker:

 

Meer informatie over G. de Purucker:

 


 

Theosophical University Press Agency (TUPA)
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag, 070-3231776