Isis ontsluierd

Een sleutel tot de mysteries van oude
en moderne wetenschap en religie

H.P. Blavatsky


Onderwerpen zijn o.a.:
Paranormale verschijnselen en vermogens
De
astrale wereld en onzichtbare wezens
Oude beschavingen van Egypte en India
Kabbala, rozenkruisers en vrijmetselarij
De innerlijke en uiterlijke mens
Hindoemythen en bijbelverhalen
Magie en alchemie
Spiritisme, mediums en geesten
Duivels, demonen, vampiers en spoken
Hypnose, magnetisme en tovenarij
De oude mysteriën en inwijding
Vroegchristelijke broederschappen
De oorsprong van het christendom
Boeddhisme en christendom vergeleken
Filosofie van Pythagoras, Plato en neoplatonisten

In deel 1 toont H.P. Blavatsky de gebreken aan van de materialistische wetenschap en laat zien dat alleen de occulte wetenschap paranormale en spiritistische verschijnselen kan verklaren.

In deel 2 laat ze zien dat veel christelijke opvattingen zijn ontleend aan oudere religies en hoezeer ze in de loop van de tijd zijn vervormd. Bovendien toont ze aan dat alle religies tot één bron kunnen worden teruggevoerd: de oude universele wijsheid-religie.

Met uitgebreide index en twee artikelen van H.P. Blavatsky over het schrijven van Isis ontsluierd: ‘Mijn boeken’ en ‘Theorieën over reïncarnatie en geesten’.

16 x 23 cm, 1690 blz., 2 delen
1ste druk 2010
nieuwe vertaling
isbn 9789070328771
gebonden € 47,50

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek PDF Deel 1
E-boek PDF Deel 2

vertaling van: Isis Unveiled (1877)

 

Boeken geschreven door H.P. Blavatsky:

 

Boeken en informatie over H.P. Blavatsky:

 


 

Theosophical University Press Agency (TUPA)
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag, 070-3231776