Levensvragen
G. de Purucker

In dit mooie boekje worden moeilijke onderwerpen in eenvoudige taal besproken: het pad naar het hart van het heelal; ouderdom, ziekte en dood; de innerlijke god; egoïsme als de grote ketterij van afgescheidenheid; liefde, het cement van het heelal; het chela-pad; en de boeddha’s van mededogen.

Iemand van wie het hart van liefde en mededogen is vervuld, kent nooit angst; daarvoor is in zijn hart geen plaats. Koester liefde voor al wat leeft, dan verbindt u zich met onoverwinnelijke kosmische krachten en wordt u sterk, en geestelijk en intellectueel helderziend.
   – blz. 118


De sterke mens is hij die liefheeft, niet hij die haat. De zwakke mens haat omdat hij beperkt en klein is. Hij kan het lijden en het verdriet van anderen niet zien of voelen en zelfs het standpunt van een ander niet begrijpen, wat toch gemakkelijk is. Maar de mens die liefheeft ziet zijn verwantschap met alle wezens.
     – blz. 120

12 x 18 cm, 208 blz.
2de herziene druk 2002
isbn 9789070328603
gebonden € 15,00

Bestel bij bol.com

Volledige tekst in HTML

E-boek 2011 PDF (0,6 MB)

vertaling van:
Golden Precepts of Esotericism

 

Andere boeken van G. de Purucker:

 

Meer informatie over G. de Purucker:

 


 

Theosophical University Press Agency (TUPA)
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag, 070-3231776