Handelingen van de loge van het hoofdkwartier
van de Theosophical Society

Esoterische verwijzingen naar cyclussen
Centraal-Aziė, de bakermat van ons ras
Meer licht op H.P. Blavatsky
Over Cagliostro
De zes grote scholen van de Ouden
Het wortelras en zijn onderverdelingen
Na kaliyuga - ?
Opmerkingen over de aard van ons vijfde ras
Elementalenrijken en kosmische elementen
De leer van svabhāva
De zevenvoudige zeven beginselen
De oorsprong van het christendom
De beginselen in de constitutie van een boeddha
De neergaande boog en de opgaande boog
Symboliek in het verhaal van Jezus
Kansen in het kaliyuga
De eucharistie
'Er is geen eeuwig onveranderlijk beginsel in de mens'
Planeetketens en beginselen
Ontwikkeling van de beginselen van de mens in de ronden
De mystieke tempel van Salomo
Hoe de ziel van de mens naar de aarde terugkeert
Het levenssurplus
Meer over het levenssurplus
De vier dieren uit het boek Openbaring
Apen, mensapen en de vroege mens
Het kind weerspiegelt het ras
De eerste verzen van Genesis
Overblijfselen uit neolitische en paleolitische tijden
De oorsprong van goed en kwaad
Wat zijn kosmische stralen?
Niet mijn wil, maar de uwe geschiede
Goed en kwaad
De levensperiode van een planeetketen
Evolutie tot in het mensenrijk - I
Evolutie tot in het mensenrijk - II
Evolutie tot in het mensenrijk - III
Het sluiten van de deur naar het mensenrijk
Maan- en agnishvātta pitri's
De monaden in de mens
Over absoluut licht
Loka's en tala's
Geweten en intuļtie
Wortelrassen en levensgolven
De zeven kleuren van het spectrum
Vereisten voor het chelaschap - I
Vereisten voor het chelaschap - II

Onderwerpen uit 'De Geheime Leer'

Onderwerpen uit 'De Mahatma Brieven'
Vragen en antwoorden

De drie grondstellingen van De Geheime Leer
Vingerafdrukken en reļncarnatie
Mahāyuga's in een manvantara
Levensenergieėn van de maan naar de aarde
De wetenschappelijke reden om niet over anderen te oordelen
'De vader, de zoon en de heilige geest'
Waar het kristalkijken op berust
De werkelijke geboortedatum van Jezus
Concentratie en meditatie
De aard van de Tibetanen
De Tibetanen van nu
De zeven oorspronkelijke mensengroepen
Cyclische voortgang, geen herhaling
Is de zon heet of koud?
Werd de T.S. te vroeg gesticht?
Fossielen uit de derde ronde
Hart en intellect zijn nodig in de theosofie
De aard van de kosmische ether
De oude taal Senzar
De oorsprong van de amerikaanse indianen
Microsomen en centrosomen
Arctische oorsprong van plant en dier
Het hart, het meest ontwikkelde orgaan
Leringen over chakra's zijn esoterisch
Is de neergaande boog onvermijdelijk slecht?
De levensbeschrijving van Krishna, een allegorie
Autonomie van een theosofische loge
Radioactiviteit en de ronden
Vier klassen van mānasaputra's
Het boek van Dzyan
Het orakel van Delphi
De deur naar het mensenrijk
Parthenogenetische reproduktie van konijnen
Theosofie en occultisme
Lijden in het dierenrijk
Vegetarisme
De meesters zijn niet onfeilbaar
Het absolute
Dagen en nachten van Brahmā
Elk wortelras heeft zijn kaliyuga
De paradox van de mānasaputra's
Ware meditatie
Twaalf bollen in een keten
Keren theosofen zich van de maatschappij af?
Opmerkingen over hemel en hel
De mens: een menigte monaden
Het overlappen van geologische tijdperken
Soefisme en theosofie
Geen communicatie met de doden
Godheid, geest en ziel
Argumenten voor reļncarnatie
Een fundamenteel middel tegen het lijden
Intellectuele belangstelling voor theosofie
Gebeden en smeekbeden
Ethiek zowel als intellect
Onderrassen van het vijfde wortelras
Metafysica van het bewustzijn en de aard van het lijden
Plichten niet onverenigbaar
De aard van de godheid
Gewelddadige methoden onverstandig
Waarom werden De Mahatma Brieven gedrukt?
Theosofie en het mahāyānaboeddhisme
Het absolute, een betrekkelijke term
Is het geestelijke ego onsterfelijk?
De meesters grijpen niet in
De geļnspireerde Dante
Het vele en het ene in de mens
Het mānasaputrische licht
Hoe moet men omgaan met wanhoop en depressiviteit
Laat hen die in kāmaloka zijn met rust
Het kāma-beginsel bij mediums
Gedachten zijn elementale wezens
Zielen en monaden
Het tweevoudige aspect van manas
Het absolute en het oneindige
De zeven beginselen
De oude Egyptenaren
De toekomst van het christendom
Waarachtig mens zijn
Op zoek naar een leraar
De betekenis van Osiris en Isis
Het symbool van de gevleugelde bol
Theofanie, theopneustie, theopathie
Het verwerpen van een boodschap van een leraar
Verbeelding en fantasie
Pantheļsme en universeel bewustzijn
De betekenis van de term Chaldeeėrs
Het oude Amerika, Egypte en India
Beschavingen uit de prehistorie
De ouderdom van de grote piramiden
Svabhāva en de monade
Reļncarnatie en het vroege christendom
De drie logoi
Tegen medische inenting
De aard van het kwaad en de vrije wil in de mens
Plato over twee wereldzielen
Het mysterie van de pratyekaboeddha
Het noordpoolcontinent
Het schrijven van de vier evangeliėn
Suggestie en autosuggestie
De mens gemaakt naar zijn eigen beeld
De ziel, het intermediaire beginsel
De leer van de drieėenheid
Leren door te lijden
De symboliek van de slang
De betekenis van de swastika
De zeven juwelen van wijsheid
Het vraagstuk van de schepping
De evolutionaire drang
Uitleg over de 'groepsziel'
Waar ben 'ik'?
Verloren zielen, achterblijvende ego's en de afdaling van de stof
Twijfelachtige waarde van bepaalde visioenen
Drie soorten dood
De doden en onze gebeden
Het leven vergeleken met een spel kaarten
Bewijs van toestanden na de dood
Reļncarnatie en de wereldbevolking
De nachtmerrie van de oorlog
Denken en fantaseren
De geestelijke toestand van nirvāna
Het denken, de vernietiger van de werkelijkheid
Maanpitri's vóór de vierde ronde
Mānasaputra's vóór de vierde ronde
De betekenis van fohat
Rasboeddha's
Een planeet en haar satellieten
De straf voor afgescheidenheid
De betekenis van dromen
De theosofische houding tegenover het spiritisme
Magnetische genezing op afstand
Kleinere paden naar de waarheid
Over groepszielen
Een verkeerde opvatting over tweelingzielen
Geen historische gegevens over Jezus
Duistere oorsprong van de evangeliėn
Waarschuwingen in dromen
Prajāpati's, amshaspends, kabiri, enz.
De logos als individu en hiėrarchie
Naties en rassen als entiteiten
De toren van babel
Pythagorische geboden
Evolutie en het beheersen van de levensatomen
De praktische betekenis van filosofisch denken
Lengte van het verblijf in kāmaloka
Het vormen van het kāmarūpa
De maan, een zevenvoudig kāmarūpa
Niet alle planeten hebben kāmarūpa's
Enkele problemen betreffende devachan
Het bekorten van devachan
Verering van de innerlijke godheid
De lamaļstische opvolging in Tibet
Geen vergeving van zonden
Hiėrarchieėn binnen hiėrarchieėn
Iemand van het leven beroven
Zelfbewustzijn in de derde ronde
Een geval van snelle reļncarnatie of helderziendheid
De toestand na de dood bij zelfmoord
De relatie van de mens tot het twaalfvoudige zonnestelsel
Troost bij de dood
De dood op het slagveld of door een ongeval
Hoe oud zijn de filosofische scholen van de hindoes?
Geneesmethoden en karma
Stralingsoctaven op de kosmische schaal
Theosofische opvatting over dichtheid
Marie Corelli
Het voorspellen van de toekomst
Het mysterie van de groeiende plant
Individualiteit en persoonlijkheid
Onsterfelijkheid en goed en kwaad
Centra van de oude mysterieleringen
Een reeks Zarathustra's
De mysteriescholen van nu
Hoe oud is het Indo-Europese ras?
Het bewustzijn na de dood
De occulte leer over het ego
De plaats van het Mahābhārata en het Rāmāyana
De betekenis van aum
De term pāramitā
Was het christendom verantwoordelijk voor de duistere Middeleeuwen?
De tien avatāra's van Vishnu
Is hypnose ooit gerechtvaardigd?
Trilling, cohesie en aantrekking
Plato over reļncarnatie
De ingewikkelde aard van de mens
Vlees eten versus vegetarisme
De monade en de monadische essentie
Soorten devachan
Kunnen wij een entiteit in kāmaloka helpen?
Natuurrampen als middel om het evenwicht te herstellen
Karma en zwakzinnigheid
Pygmeeėn, toda's, eskimo's, negers
De oorsprong van de Sūrya-Siddhānta
Naar binnen zien
Heeft Jezus geleden?
De Purāna's en de grote heldendichten van India
Het scheiden van de seksen
Kabbalistische en theosofische beginselen
Androgyn en hermafrodiet
De verleiding van Jezus
Het lot van het dierenrijk
Boeddhisme en theosofie
Hoe kan men zijn goeroe vinden?
Incarneren wij ooit als dieren?
Cyclussen in China
Spiritisme
Euthanasie
Evolueren wij in de eeuwigheid
De houding van theosofen tegenover de militaire macht
De juiste betekenis van pantheļsme
Jezus en Boeddha
Het oneindige altijd in beweging zijnde leven
De legende van Lao-tse
De oude Pāli-taal
Boeddhisme, brahmanisme en de Advaita-Vedānta
De positie van Mohammed
Kwaad, het conflict tussen willen
De onzichtbare metgezellen van kinderen
Cyclussen binnen cyclussen
Achtergronden van het precipiteren van de brieven
     van de meesters en de aanval op H.P.B.
     door de gebroeders Hare

Het leven van de leraren in duisternis gehuld
Het nalaten van daden van barmhartigheid
Sympathie door lijden