Het hoofddoel van de TS ligt niet zozeer in het
bevredigen van individuele aspiraties als wel in
het dienen van onze medemensen.
De Mahatma Brieven

 

 

 

 

 

 © 2005   Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag