Voorwoord

 

Korte tijd nadat dr. G. de Purucker op 11 juli 1929 het leiderschap van de Theosophical Society op zich had genomen, richtte hij de Katherine Tingley Memorial Group op ter nagedachtenis van het levenswerk van zijn voorganger Katherine Tingley.

Dertien jaar lang hield deze groep, samengesteld uit leden van de Esoterische School, regelmatig bijeenkomsten aan het Internationale Hoofdkwartier – vroeger gevestigd in Point Loma, maar in juni 1942 door dr. De Purucker overgebracht naar Covina, Californië. In deze periode werden stenografische verslagen van deze bijeenkomsten vertrouwelijk gedrukt en verspreid onder de groep, waarvan mensen overal in de Verenigde Staten, Europa en Azië lid waren geworden. Tenzij dit speciaal wordt vermeld, zoals in het geval van enkele KTMG-bijeenkomsten die in Europa plaatsvonden toen GdeP daar rondreisde om lezingen te geven, vonden de bijeenkomsten aan het Internationale Hoofdkwartier plaats.

De tijd is aangebroken dat wat ‘verborgen was sinds de grondvesting van de wereld’ (Matth. 13:35) moet worden openbaar gemaakt. Ik ben nu gemachtigd om dit te doen en breng slechts de profetie van GdeP ten uitvoer toen hij zei:

Ik kan heel duidelijk zien dat de tijd waarschijnlijk zal komen dat wij wat we nu esoterisch noemen, openbaar zullen maken en uitgeven, omdat het moment zal zijn gekomen om dit te doen. Maar dat betekent nog niet dat iemand van u het recht heeft zijn eed van geheimhouding te breken. Het is niet aan mij om te zeggen wanneer. Het is aan hen die meer weten dan een van ons hier, maar ik voel dat het gaat gebeuren.
     – Bijeenkomst op 26 mei 1942, blz. 143

Graag wil ik in het bijzonder de leden van de commissie bedanken die de laatste maanden dagelijks met mij hebben samengewerkt. Het zijn Mary W. Peyton, Martha R. Franklin, A. Studley Hart, Hazel Minot, Grace Frances Knoche en James A. Long. Bij het gereedmaken van het manuscript was de hulp van Mw. Minot en Mw. Knoche van grote waarde, omdat zij vanaf het begin nauw betrokken waren bij de activiteiten van de KTMG.

Dit eerste deel* omvat de verslagen 1 tot en met 10, plus extra materiaal dat GdeP heeft gegeven toen de hoofdkwartier-groep de verslagen 1 tot en met 4 bestudeerde. Die supplementen zijn niet alleen van belang omdat ze meer licht werpen op de onderwerpen die GdeP in de eerste jaren van zijn onderricht behandelde, maar ook omdat ze tot nu toe niet buiten de hoofdkwartier-groep hebben gecirculeerd. Het tweede en het derde deel die later worden gedrukt voltooien de reeks van 36 verslagen en supplementen, met een index in het derde deel.

*Het Engelse origineel van dit boek verscheen in drie delen. Dit voorwoord is opgenomen in het eerste deel daarvan dat in januari 1948 verscheen. De delen 2 en 3 verschenen kort daarna.

Dit was een taak van trouw en liefde, en ik ben ervan overtuigd dat de serieuze onderzoeker met een vastberadenheid die even groot is als zijn aspiratie, in deze dialogen tussen leraar en leerling het pad zal vinden dat naar de ‘hoogten van verlichting’ leidt.

 

A.L. Conger
Internationaal Theosofisch Hoofdkwartier
Covina, Californië
15 januari 1948

 


Dialogen van G. de Purucker, blz. v-vi

© 2005  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag