ZOEKEN: Wilt u bijvoorbeeld zoeken naar de term 'karma' in De Geheime Leer dan typt u in google in:

karma +site:www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/

 

DE GEHEIME LEER


DE SYNTHESE VAN

WETENSCHAP, RELIGIE EN FILOSOFIEDOOR

H.P. BLAVATSKY


AUTEUR VAN ‘ISIS ONTSLUIERD’

 


‘Er is geen religie hoger dan de waarheid.’

THE SECRET DOCTRINE
(Eerste druk Londen 1888)


Nieuwe vertaling van de oorspronkelijke
Engelse uitgave van 1888

isbn 9070328216 gebonden
isbn 9070328240 paperback


© 1988 Theosophical University Press agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag