INHOUD

 

Voorwoord van de vertalers

Voorwoord van de schrijfster

Inleiding
       De noodzaak van een boek als dit
       De hoge ouderdom van documenten en handschriften
       De bedoeling van dit boek

 

EERSTE DEEL
HET ONTSTAAN VAN DE KOSMOS


Proloog
       Het oudste handschrift in de wereld en zijn symboliek
       Het ene leven, actief en passief
       De Geheime Leer – pantheïsme – atheïsme
       ‘Ruimte’ in alle religies en in het occultisme
       Zeven kosmische elementen – zeven Rassen van de mensheid
       De drie grondstellingen van de Geheime Leer
       Beschrijving van de stanza’s uit het boek van Dzyan


AFDELING 1
KOSMISCHE EVOLUTIE
VERTALING VAN ZEVEN STANZA’S MET TOELICHTINGEN
UIT HET GEHEIME BOEK VAN DZYAN


Zeven stanza's uit het boek van dzyan

Toelichtingen op de zeven stanza's

Stanza 1. De nacht van het heelal
       De zeven eeuwigheden
       ‘Tijd
       Het universele denkvermogen en de Dhyan-Chohans
       Nidana en maya: de oorzaken van ellende
       De grote adem
       Zijn en Niet-zijn
       Het oog van Dangma
       Alaya, de universele ziel

Stanza 2. Het denkbeeld van differentiatie
       Het Absolute kent zichzelf niet
       De levenskiem bestond nog niet
       Het Heelal lag nog verborgen in de goddelijke gedachte

Stanza 3. Het ontwaken van de kosmos

       De grote trilling
       De symbolen van de Natuur
       De macht van getallen
       De logoi en de draak
       Het astrale licht
       De eerste uitstralingen uit de Eenheid
       Het web van het Zijn
       Bewuste elektriciteit: fohat

Stanza 4. De zevenvoudige hiërarchieën
       De zonen van het vuur
       Het voertuig van het Heelal – de Dhyan-Chohans
       Het leger van de stem
       Spraak en verstand
       Het achttal en het zevental
       De ‘sterrezonen van het licht’

Stanza 5. Fohat: het kind van de zevenvoudige hiërarchieën
       De vurige wervelwind en de oorspronkelijke zeven
       Zij brengen fohat voort
       Het onderlinge verband tussen de ‘goden’
       Evolutie van de ‘beginselen’ van de Natuur
       Het mysterie van het vuur
       Het geheim van de elementen
       Het vierkant van het tabernakel
       De planeetgeesten en de lipika’s
       De ring ‘verder niet’
       Het siderische levensboek
       De pelgrimstocht van de ziel en haar ‘rust’

Stanza 6. Onze wereld, haar groei en ontwikkeling
       De logos
       Het mysterie van de vrouwelijke logos
       De zeven layu centra
       De ‘elementaire kiemen’
       De evolutie van de elementen
       De bouw van de werelden
       Een neutraal centrum
       ‘Dode’ planeten – de maan

Theosofische misvattingen
       De planetaire indelingen en de menselijke beginselen
       De maan
       Transmigraties van het ego
       De zevenvoudige keten
       De relatie van de andere planeten tot de aarde


Aanvullende feiten en verklaringen over de bollen en de monaden
       De maanketen en de aardketen
       De aarde, het kind van de maan
       Classificatie van de monaden
       Definitie van de monade
       De maan-monaden – de pitri’s
       Een drievoudige evolutie in de Natuur

Stanza 6. Vervolg
       ‘Schepping’ in de vierde Ronde
       De ‘vloek’, ‘zonde’ en ‘oorlog’
       De strijd om het bestaan en de geboorte van de werelden
       De adepten en het heilige eiland

Stanza 7. De voorvaderen van de mens op aarde
       Indeling van de hiërarchieën
       De onderlinge betrekking tussen de wezens
       Wat incarneert in de dierlijke mens
       Het vormen van de mens: de denker
       Occulte en kabbalistische pneumatologie
       Akasa en ether
       De onzichtbare ‘levens’
       Occulte organische scheikunde en bacteriologie
       De wachter en zijn schaduw
       De aarde bevolkt door de schaduwen van de goden

Samenvatting
       De kern van de Geheime Leer
       Hermes in een christelijk kleed
       Enkele occulte aforismen
       De zeven krachten in de Natuur

AFDELING 2
DE ONTWIKKELING VAN DE SYMBOLIEK
IN BENADERDE VOLGORDE


1.    Symboliek en ideografie
               Het verschil tussen embleem en symbool
               Het magische vermogen van het geluid
               Mysterietaal

2.    De mysterietaal en haar sleutels
                De vele religies van Egypte
                De joden en hun stelsel
                Mozes ontleend aan Sargon
                Gelijkheid van oude symbolen

3.    Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte
                Goddelijke gedachte of as-achtige stof?
                Ether en intelligentie
                De zeven prakriti’s
                Het mystieke vuur
                Eén boom van kennis

4.    Chaos-theos-kosmos
                Het verenigen van Chaos en Geest
                De geboorte van het verstand

5.    Over de verborgen godheid, haar symbolen en tekens
                De gnostische opvatting
                Punten van overeenkomst tussen goden in verschillende landen

6.    Het wereld-ei
                De ei-geboren logoi
                De gevleugelde bol

7.    De dagen en nachten van Brahmā
                Menselijke goden en goddelijke mensen
                De wedergeboorte van goden
                De profetie uit de Purana’s

8.    De lotus als universeel symbool
                Exoterisch en esoterisch
                De zuiverheid van het vroege fallisme
                De Egyptische lotus

9.    De maan, Deus Lunus, Phoebe
                Een blik op de maanmythe
                Een sleutel tot de betekenis van de maan
                Kopieën en originelen
                De maan biseksueel

10.   Boom-, slang-, en krokodilverering
                Ontaarding van het symbool
                De zevenkoppige draken
                Draak en krokodil

11.   Demon est deus inversus
                Dood is leven
                De val van de engelen
                Verandering van de legende

12.   De theogonie van de scheppende goden
                Het punt binnen de cirkel
                De logos of het woord
                De scheppingsfactoren
                Gelijkheid van de hiërarchieën in alle religies
                Het verschil tussen het Arische en het Semitische stelsel

13.   De zeven scheppingen
                De versies van de gnostici en van de hindoes
                De zeven ‘scheppingen’ van de Purana’s

14.   De vier elementen
                De ‘goden’ en de ‘elementen’
                De taal van de elementen
                Heidense en christelijke verering van de elementen

15.   Over Kwan-shi-yin en Kwan-yin
                Kwan-Shi-Yin en het fallisme
                De werkelijke betekenis


AFDELING 3
EEN CONFRONTATIE VAN DE WETENSCHAP
MET DE GEHEIME LEER

  
1.    Redenen voor het opnemen van deze aanhangsels
                      Occultisme tegenover materialisme
                      De sabbat van de mysticus

2.    Moderne natuurkundigen spelen blindemannetje

3.    ‘An lumen sit corpus, nec non?’
                      De hypothetische ether
                      Wetenschappelijke theorieën over zijn samenstelling

4.    Is de zwaartekracht een wet?
                      Intelligenties of blinde krachten?
                      De oorzaak van de aantrekking

5.    De rotatietheorieën in de wetenschap
                      Tegenstrijdige hypothesen
                      Meer hypothesen

6.    De maskers van de wetenschap
                      Wat zijn de ‘krachten’?
                      De opvatting van de occultisten
                      Wetenschappelijke en occulte theorieën over warmte
                      De atomen van de wetenschap

7.    Een aanval door een geleerde op de krachttheorie van de wetenschap
                      Ether en atomen

8.    Leven, kracht of zwaartekracht
                      Dr. Richardson over zenuw-ether
                      De zintuigen en hun werking
                      Te veel ‘leven’ kan doden

9.    De zonnetheorie
                      Het oorspronkelijke element
                      Elementen en meta-elementen
                      De Boom van het Leven en het Zijn
                      Prof. Crookes over de elementen

10.   De kracht van de toekomst
                      Keeley, een onbewuste occultist
                      Interetherische golven
                      De geheimen van geluid en geur

11.   Over elementen en atomen
                      Metafysische scheikunde
                      Wat zijn de zeven planeten?
                      De cyclische val van de goden

12.   Oeroude gedachten in een modern kleed
                      De almachtige Eenheid
                      De ‘zevende’ in de scheikunde

13.   De moderne nevelvlektheorie
                      Krachten zijn uitstralingen
                      Wat zijn nevelvlekken?

14.   Krachten – bewegingsvormen of intelligenties?
                      Het levensbeginsel
                      Occulte en fysische wetenschap

15.   Goden, monaden en atomen
                      De goden van de Ouden – de monaden
                      De monade en de duade
                      Het ontstaan van de elementen
                      Hermes en Huxley
                      De leer van Leibnitz
                      De monaden volgens het occultisme

16.   Cyclische evolutie en karma
                      Karmische cyclussen en universele ethiek
                      Lot en karma
                      Karma-Nemesis

17.   De Dierenriem en zijn ouderdom
                      De joodse aartsvaders en de tekens van de Dierenriem
                      Cyclussen van de Dierenriem
                      De astronomie van de hindoes

18.   Samenvatting van de wederzijdse standpunten
                      De wetenschap erkent haar onwetendheid
                      Het materialisme leidt Europa naar een catastrofe

 


De Geheime Leer 1:xi-xvii

© 1988 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag