Voorwoord van de vertalers

 


    Deze nieuwe vertaling van ‘The Secret Doctrine’ is verricht aan de hand van de oorspronkelijke Engelse uitgave die op 1 november 1888 te Londen en New York verscheen.
    In de genoemde uitgave wordt overvloedig gebruikgemaakt van hoofdletters aan het begin van woorden, ook midden in de zin. Deze hebben we – behalve voor eigennamen – alleen gehandhaafd indien het woord in de theosofie of in de zin een speciale betekenis heeft – bijv. de personificatie van een begrip – of een andere betekenis dan in het dagelijkse spraakgebruik (bijv. Heelal, Natuur, Ronde, Ruimte). Dit leidt soms tot een schijnbare inconsequentie in de schrijfwijze.
    Onmiskenbare zetfouten in de Engelse tekst zijn verbeterd. De in de Engelse publikatie van 1888 gevolgde transcriptie van Hebreeuwse, Sanskriet- en Tibetaanse woorden en uitdrukkingen en de toegepaste spelling van namen van personen hebben we onveranderd gelaten – alweer afgezien van drukfouten – ook indien een zelfde woord op verschillende plaatsen op ongelijke manier wordt geschreven. Alleen voor woorden die in de Nederlandse taal zijn opgenomen, wordt de Nederlandse schrijfwijze gevolgd (bijv. goeroe, hindoe en Boeddha i.p.v. guru, Hindu en Buddha).
    Waar bijbelteksten worden aangehaald, is in sommige gevallen aan de interpretatie (en de vertaling) van H.P. Blavatsky de voorkeur gegeven boven een van de bestaande Nederlandse versies.
    Met ‘India’ wordt in dit boek ruwweg het gebied van het vroegere Brits-Indië bedoeld, dus niet India binnen de huidige grenzen.
    In ‘The Secret Doctrine’ wordt soms verschil gemaakt tussen ‘Kosmos’ en ‘Cosmos’. Het laatste duidt vaak het zonnestelsel aan, terwijl ‘Kosmos’ wordt gebruikt voor het Heelal of de Melkweg. Dit onderscheid wordt in genoemd boek echter niet consequent gemaakt. Liever dan in de Nederlandse tekst de schrijfwijzen met k en c naast elkaar te gebruiken, hebben we gekozen voor ‘Kosmos’ als vertaling van het Engelse Kosmos, en voor ‘kosmos’ (met ‘kleine’ letter) voor het Engelse Cosmos (en ‘kosmisch’ voor cosmic, enz.).
    Voor een eventuele vergelijking met de oorspronkelijke tekst zijn de bladzijdenummers van de Engelse uitgave van 1888 tussen haakjes in de marge vermeld, naast de regel waar de vertaling van de desbetreffende bladzijde in ‘The Secret Doctrine’ begint. De Index aan het eind van Deel II verwijst naar deze in de marges genoemde bladzijden.


Den Haag, zomer 1988

 


De Geheime Leer 1:vii

© 1988 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag