Een introductie tot De Geheime Leer
H.P. Blavatsky

tevens opgenomen
De ‘Geheime Leer’ en de studie daarvan, Robert Bowen
Het schrijven van De Geheime Leer, Kirby Van Mater

Vertaling van: An Invitation to the Secret Doctrine

isbn 9789070328665, paperback, bestel boek

1ste druk 1989
2de druk 1994 (isbn 9789070328412)
3de herziene druk 2009

© 2009  Theosophical University Press Agency, Den Haag

E-boek 2010 PDF (2,1 MB)

 


Inhoud

Inleidende opmerkingen
De ‘Geheime Leer’ en de studie daarvan / Robert Bowen

De Geheime Leer – deel 1

     Titelpagina en opdracht
     Voorwoord
     Drie grondstellingen uit de Proloog
     [2 inleidende citaten]
     Stanza’s van Dzyan – Kosmische evolutie
     Samenvatting

De Geheime Leer – deel 2

     Titelpagina
     [inleidend citaat]
     Inleidende opmerkingen
     [inleidend citaat]
     Stanza’s van Dzyan – Het ontstaan van de mens
     Conclusie
     ‘En nu tot besluit’

Het schrijven van De Geheime Leer / Kirby Van Mater
Verklarende woordenlijst

Illustraties

     Foto voorin: H.P. Blavatsky, genomen door Sarony, ca. 1877, New York
     Oorspronkelijke bladzijden van het manuscript van De Geheime Leer
     Drukproef van de laatste bladzijde van De Geheime Leer
     HPB in ‘Maycot’, Upper Norwood, Londen, 1887
     Brieven van M en KH over de GL als een ‘drieledige productie’

 


Een introductie tot de Geheime Leer

© 2009  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag