Goddelijke evenredigheid

 

Zoals sympathie zich verhoudt tot liefde, die kosmische harmonie is, zo verhoudt bewustzijn zich tot goddelijke intelligentie. Anders gezegd, ontwaakte of actieve liefde uit zich in wat wij mensen sympathie noemen; tot activiteit gebrachte intelligentie en zelfwaarneming openbaren zich als bewustzijn. Dat omvat tevens zelfbewustzijn, wat niets anders is dan naar zichzelf weerkaatst bewustzijn, zodat het zichzelf ‘ziet’ of ‘voelt’. Alles in het heelal en daarom alles in de mens, die slechts het kroost van het heelal is, is uiteindelijk te herleiden tot het ene: of men dit het ene kosmische fundament noemt of het kosmische beginsel, is slechts een kwestie van woorden; uit dit Ene – dat niets te maken heeft met monotheïsme – uit deze abstracte eenheid komt dat tot activiteit wat wij intelligentie, bewustzijn, denken, sympathie, enz., noemen. Zoals sympathie zich verhoudt tot liefde, die uiteindelijk kosmische harmonie is, zo verhoudt bewustzijn zich tot kosmische intelligentie.


Wind van de geest, blz. 83

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag