Gedragsregels

 

De manier om te worden als de Groten is beginnen te worden zoals zij zijn. Zo simpel is het. Wilt u enkele regels? Ik zal ze u geven; maar zodra het brein aan regels gaat denken, begint het vragen te stellen, bezwaren te maken en uitzonderingen te bedenken. Niettemin, hier zijn ze. Is uw gedrag in uw dagelijks leven zo dat, als u ’s avonds naar bed gaat, u de gebeurtenissen van de net beëindigde dag de revue kunt laten passeren en tot uzelf kunt zeggen: dit heb ik goed gedaan; dat had ik beter kunnen doen en dat is niet goed gedaan? om vervolgens uw ontdekkingen zo ter harte te nemen dat, als de volgende dag aanbreekt en u misschien met dezelfde beproevingen te maken krijgt, u zich aan het einde van de tweede dag meer tevreden over uzelf ter ruste kunt begeven?
    Vertel altijd de waarheid, behalve als het vertellen van de waarheid anderen schade en leed berokkent. Heb dan mededogen en lijd zelf in stilte. Bestaat het gevaar, als u iets wilt hebben, dat u het alleen kunt krijgen of verwerven ten koste van verdriet of nadeel voor anderen, en u het, in dat geval, zelfs alleen kunt krijgen of bereiken door dubbelhartigheid, door bedrog te plegen? Bent u dan zo groot van ziel dat u weigert die stap omlaag te doen, die misschien wel de eerste is naar de hel? Beseft u dat, als u die eerste stap omlaag doet, de volgende stap een poging zal zijn om te verbergen waarvoor u zich schaamt en waarover u niet wilt spreken? U wordt daarna niet alleen een bedrieger, maar ook schijnheilig; de derde stap is dan gemakkelijk en zal, als er gevaar dreigt op ontdekking, u in de verleiding brengen het spoor uit te wissen door barmhartigheid, vergevensgezindheid of medelijden met anderen voor te wenden en te zeggen dat u het voor die en die deed en het u pijn deed iets te zeggen.
    Drie stappen: en heeft u opgemerkt dat elk van deze stappen erop neerkomt dat u uw karakter geweld aandoet, dat u uw gedachten en de natuurlijke menselijke impulsen van uw hart verdraait? Dat u daardoor een definitief stempel heeft gezet op uw karakter, dat misschien wel eonenlang blijft bestaan? Hoeveel beter en eenvoudiger is het zijn best te doen te vermijden dat de voeten worden besmeurd door het verkeerde te doen. Of, als men verstrikt is geraakt, zich te bevrijden en zich tot elke prijs tot een bondgenoot van de goden te maken.
    Hoeveel meer regels zou ik niet kunnen geven. Het zijn de eenvoudigste dingen ter wereld, die regels. Ze zijn zo wonderlijk occult, zo eenvoudig en duidelijk dat de mensen meestal niet geloven dat ze werken en toch zijn het de regels die de grootste wijzen en zieners van de wereld hebben opgesteld: leef oprecht, spreek de waarheid, laat uw leven rein en zuiver zijn, zodat u man of vrouw zonder schaamte in de ogen kunt zien. Behandel anderen – ik zal het in een andere vorm gieten – behandel anderen niet zoals u niet door hen behandeld wilt worden. Dat is de manier waarop na verloop van tijd boeddha’s worden geboren, de heiligste mensen op aarde.


Wind van de geest, blz. 156-7

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag