Overwin de twijfel

 

U zult nooit enige twijfel hebben over de goddelijke wijsheid als u die bestudeert. Deze studie schenkt overtuiging, men raakt erdoor geboeid. Als u haar eenmaal begrijpt, verdwijnen uw twijfels en de studie houdt niet alleen in dat u deze goddelijke leringen verstandelijk verwerkt of in u opneemt en natuurlijk waardeert, maar het betekent dat u het leven leidt. Zolang u in uw innerlijke natuur niet goddelijk bent, heeft u beslist twijfels en wordt u verscheurd door gedachten en gevoelens die ons als jachthonden achtervolgen, zoals de Grieken het op hun manier uitdrukten; de mens achtervolgd door de goddelijke wraak. Die jachthonden zijn het lagere zelf, dat in hem is: het onvermogen zijn ziel en zijn geest tot één hechte goddelijke eenheid te verweven, tot één geheel, een zich verbinden met het goddelijke; de jachthonden zijn de aarzelingen en de twijfels, de verschrikking en de angst.


Wind van de geest, blz. 163

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag