De kerstboom

 

De kerstboom, vol lichtjes en stralend met zijn glinsterende versiersels die de lichtjes weerspiegelen en het licht veelvuldig herhalen, is een oud voorchristelijk symbool, dat door de Noord-Europese volkeren wordt gebruikt bij de winterzonnestilstand en de volgende innerlijke betekenis heeft:
    Heeft u nooit gehoord van de wereldboom met zijn wortels in de gebieden van de geest en zijn takken die de grote zonnen en zonnestelsels zijn? Die wereldboom begon bij de aanvang van dit kosmische tijdperk de menigte van sterren voort te brengen. Welnu, het winter-solstitium is het begin van het kosmische nieuwjaar en daarom vierden deze noordelijke volkeren, die enkele oude waarheden kenden, deze kosmische gebeurtenis met de kerstboom. Hij symboliseert de wereldboom en de lichtjes zijn de zonnen waarmee de diepten van de ruimte zijn bezaaid en zij brengen ons de boodschap van de goddelijke wezens die ons voortdurend het licht van de liefde geven, het licht van de geest, het licht van eeuwige hoop. Maar we zijn zo van de wijsheid van onze voorvaderen afgedwaald, dat de kerstboom nu slechts een teken van feestvreugde is geworden, behalve voor de enkelingen die de betekenis ervan in hun hart bewaren.
    Het geven van geschenken onder de kerstboom symboliseerde de toewijding van de goden, waardoor de werelden tot aanzijn konden komen. ‘Hier is mijn geschenk. Het is uit mijzelf voortgekomen.’


Wind van de geest, blz. 178

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag