Waak over uw gedachten

 

Ik heb mijn eigen gedachtegang geobserveerd en heb gemerkt dat ik er vele keren voor ben behoed een verkeerde conclusie te trekken door te aarzelen die conclusie te accepteren voordat ik die aan een nader onderzoek heb onderworpen. Dat is een uitstekende regel voor ons allen om te proberen te volgen. Maar ik heb ook gemerkt dat als ik laf ben of lui en weiger een gedachte of een probleem eerlijk onder ogen te zien, alleen ikzelf daaronder lijd. Ik ben de verliezer. Ik heb dus geleerd te denken, te proberen helder te denken, er huiverig voor te zijn helemaal niet te denken, maar er altijd naar te streven dat de gedachten die ter overdenking in me opkomen, van een hoog gehalte zijn; me niet overijld een oordeel te vormen, me niet op een dwaalspoor te laten brengen door emotionele uitbarstingen en me ook niet ertoe te laten brengen, wat volgens mij nog erger is, anderen onrechtvaardig te beoordelen. Dit is een oefening die de hindoes yoga zouden noemen. Het is een oefening die ik iedereen kan aanbevelen die zich wil verbeteren. Waak over uw gedachten. Houd het verloop van uw gedachten in het oog. Wijs die gedachten af die u niet zinnen. Maar doe dat zorgvuldig, opdat u niet de toegang ontzegt aan een godheid die op de deur van uw hart klopt wanneer u aanvankelijk te verblind bent de goddelijke aard ervan te herkennen.


Wind van de geest, blz. 194

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag