Het onoverwinnelijke vuur van de geest

 

Het is prachtig en iets wonderlijks dat de dingen van de geest het winnen van de dingen van het verstand en van het lichaam en daarbovenuit stijgen. Daar zijn wij mensen onoverwinnelijk – in het vuur van de geest en in de vlam van dat vuur dat in het hart van ons allen brandt. Wat iemand ook gelooft, wat zijn denkwijze of overtuigingen ook mogen zijn, binnenin hem, als het meest innerlijke deel van hemzelf brandt eeuwig dat zielenlicht van vereniging met het goddelijke, en dat betekent vereniging met alle broeders van de mensheid.
    Onthoud dit: achter alle wolken schijnt het gouden zonlicht, een zonlicht dat zowel innerlijk als uiterlijk is; het zonlicht van visie, van overtuiging, van hoop en van wat de eerste christenen pistis of geloof noemden, dat de essentie is van de onzichtbare, maar wel kenbare dingen.
    Een mens is groot overeenkomstig zijn denken en door niets anders. Moet ik zijn gevoelens daaraan toevoegen? Dat is misschien niet nodig, want diepe gedachten houden ook diepe gevoelens in.


Wind van de geest, blz. 213

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag