Waar twee of drie zijn vergaderd . . .

 

Er is een oud gezegde dat luidt: waar twee of drie zijn vergaderd in mijn naam, dat wil zeggen, geestelijk bijeenzijn, bij die twee of drie is de geest aanwezig.
    Daarin schuilt een grote occulte waarheid en als u deze twee of drie met vijftig of honderd vermenigvuldigt en beseft of probeert te beseffen dat de kracht van het samengaan van de geestelijke wil en begrip veel goeds in de wereld kan doen, en als u dit voor ogen houdt als een ideaal van dienstbaarheid en troost, dan zult u het, denk ik, met me eens zijn dat we in theosofische bijeenkomsten niet alleen om troost, steun en licht voor onszelf bijeenkomen, maar dat overal waar die samenkomsten worden gehouden we elkaar ontmoeten als mensen die ernaar streven zich te verenigen met de hoogste elementen van de mensheid.
    Er ligt in deze woorden misschien meer besloten dan oppervlakkig lijkt.


Wind van de geest, blz. 220

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag