Goede voornemens

 

De waarde van goede voornemens ligt vooral in de training die we erdoor krijgen als we er ernst mee maken. Iemand houdt zich niet aan zijn voornemen en omdat hij innerlijk maar een vaag gevoel van waarheid bezit, zegt hij direct: wat hebben voornemens voor zin? Maar een ander die al wat meer ervaring heeft opgedaan, beseft dat iemand die goede voornemens voortdurend herhaalt een ander mens wordt. Rome werd niet op één dag gebouwd. Niemand werd ooit een god in een enkele kosmische cyclus. Door voortdurende wilsinspanning, herhaalde goede voornemens, verandert het karakter en wordt de mensheid goddelijk.
    Dat is de waarde van goede voornemens. Het is waar dat we zwak zijn en ze niet uitvoeren, maar als men zo redeneert heeft men het verstand van een kind, want zo zou een kind kunnen redeneren. Maar een volwassene met ervaring beseft dat hij juist door zijn krachten te oefenen sterker wordt; een voornemen koesteren aan het begin van het jaar heeft iets magisch, hoe vaak u het ook schendt. Men herinnert zich de hoopvolle verwachting die voortkwam uit het intuïtieve gevoel vanbinnen dat men tot grootse gedachten in staat is en dat het onze eigen schuld is als we aan die gedachten geen uitvoering geven; bij elke nieuwe poging zijn leven op eigen kracht te veranderen wordt het gemakkelijker er gevolg aan te geven.
    Dat is de zin van goede voornemens; door die voornemens te herhalen verandert tenslotte het karakter in overeenstemming daarmee. Het is zo eenvoudig. De goede voornemens worden langzamerhand een denkgewoonte en een denkgewoonte beheerst onze daden en regelt ons lot.
    Ik denk dat het koesteren van goede voornemens iets edels en schoons is, want er bestaat geen andere manier om het karakter te veranderen; als u tevreden bent met uzelf zoals u bent, bent u minder dan menselijk; want er heerst in het hart van de mens een onverzadigbare honger naar betere, grootsere en mooiere dingen; en ieder normaal mens voelt dat, en wie meer dan normaal is laat zich daardoor leiden. Als dit idee ons helder voor de geest staat, worden onze voornemens niet alleen voornemens voor het nieuwe jaar, maar goede voornemens bij het begin van iedere maand, ja zelfs bij iedere zonsopgang.


Wind van de geest, blz. 224-5

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag