Wij hebben geen dogma’s

 

Wij hebben in de Theosophical Society en in het werk dat ze doet geen dogma’s, en geen geloofsbelijdenis; dat wil zeggen dat we hindoetheosofen, boeddhistische theosofen, christelijke theosofen, moslim-theosofen en joodse theosofen hebben, en andere theosofen die niet tot een religie behoren – behalve dan tot theosofie als de religie der religies. Daarom is het onze dure plicht in ons hart de geest van broederlijke liefde tegenover allen te ontwikkelen, hoezeer ze ook in hun filosofische, religieuze of wetenschappelijke opvattingen van ons verschillen; maar al zijn we dus als lid volkomen vrij in onze keuze van religie of filosofie, we houden allen vast aan de eerste vereiste voor een theosoof, namelijk het geloof in universele broederschap en trouw aan de verheven ethiek die theosofie onderwijst.


Wind van de geest, blz. 225

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag