Hulp van de goden

 

Het is zeker dat de goden ons helpen. Zij slaan ons als het ware vanaf hun azuren tronen gade om te helpen en houden ons voortdurend in het oog; maar denkt iemand ook maar één moment dat de goden zullen helpen in vernietigingswerk? Of, anders gezien, dat u goddelijke hulp of bijstand ontvangt als u niet zelf een kanaal vormt voor het goddelijke? Gebruik uw hersens en denk na. Laat u niet van de wijs brengen door godsdienstig en propagandistisch gepraat. Wilt u voor uzelf waarheid verwerven, streef er dan naar goddelijk te worden en zo een geschikt kanaal te vormen waardoorheen de goddelijke invloeden kunnen stromen; dan wordt u niet alleen beschermd en geholpen, maar dan zult u ook goddelijk werk doen in de wereld. Denk over deze dingen na. Wees goddelijk als u wilt dat de goden u helpen omdat u goddelijke dingen wilt doen. Maar als u die hulp wenst moet u als de goden worden. Als u hun de rug toekeert en duivelse en kwaadaardige dingen doet, vooral als die zijn gehuld in schijnheiligheid, dan is dat niet goddelijk en zult u geen hulp van de goden ontvangen. Vertel ik u de waarheid of vertel ik u onwaarheden? Vertel ik u dingen die eeuwig standhouden of dingen die vergankelijk zijn en binnen vijf jaar zijn vergeten?
    Wat is de maatstaf voor uw gedrag? Heeft u principes of niet? U heeft zelf het antwoord. Bedrieg u niet met de gedachte dat de goden u helpen, want u blijft het enge menselijke spoor volgen en als zich een ramp voordoet heft u de handen onmachtig omhoog naar de goddelijke wezens en zegt: ‘Waarom overkwam mij dit; wat heb ik gedaan?’ Kom me niet vertellen dat u aan de kant van de goden staat tenzij u dat wel doet, tenzij u als goden werkt, goddelijke dingen doet en u aan de beginselen houdt die u bewondert. Doet u dat wel, dan staat u aan de kant van de goden en zult u hulp ontvangen. Anders niet. Denk aan de avatara Jezus: zie wat zijn antwoord was aan de geldwisselaars in de tempel en aan de huichelaars.


Wind van de geest, blz. 282

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag