Chronologie

 

Inhoud zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt

1931
De exoterische en de esoterische H.P.B.

1934
Wat is waarheid?
Het zwaartepunt van ons bewustzijn verleggen

1937
Kracht en evenwicht in het occultisme
Beschaving is gebaseerd op het denken
De enige uitweg
Het loon van zelfvergetelheid
De theosofie van China
Jonge mensen en theosofie
Het verband tussen het eindige en het oneindige
Laat het christuskind leven

1938
Altruïsme
Goddelijke evenredigheid
De rechtstreekse weg naar wijsheid
Waarom lachen we niet om onszelf?
Het wereldprobleem en de oplossing ervan
Het bezielen van de mens
De wereld veroveren door ideeën
De verantwoordelijkheid van wetenschappers
Over genezing
Tijd, duur, en het eeuwige nu

1939
Waar de meesters werken
De toetssteen van de waarheid
Gedragsregels
Gezond verstand in het gezin
Bemoediging op het pad
De orakels uit de oudheid
Hoe werkt de natuur na de dood?
Wijn als mystiek symbool
De oude leer van het plaatsvervangende lijden
Gebed en aspiratie
Angst, de grote vernietiger
Wij hebben geen dogma’s

1940
Wind van de geest
De erfenis van de mens is de mens zelf
Na de dood bent u uzelf
Schoonheid en wetenschap
Het scheppen van het lot
De essentie van de boodschap van H.P. Blavatsky
De yoga van de theosofie
Het begrijpende hart
Karma: aangenaam en onaangenaam
Overwin de twijfel
‘Mij komt de wraak toe’
Het menselijk bewustzijn
Theosofen en het gebed
Verlies van de ziel en onoprechtheid
Misbruik van de vrije wil
Hulp van de leraren
De natuur in stil gebed
Twee manieren om de werkelijkheid te zien
Engel en demon
Waar is waarheid te vinden?
Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich
De duivel
De levende boeddha’s in Tibet
De gouden keten van de platonische opvolging
Het leren kennen van de werkelijkheid in drie fasen
Predestinatie
De maagdelijke geboorte
De kerstboom

1941
Waar zijn de wijzen en zieners?
Breng uw eigen verlossing tot stand
Aan hen die treuren
Fouten maken
Het visioen van de Heer Boeddha
Kracht door oefening
Een houding die getuigt van evenwicht en visie
Karmische gevolgen en het bardo
Hulp van de goden
‘Leid ons niet in verzoeking’
Overwin met mildheid en vriendelijkheid
Plicht en moreel evenwicht
Drie aspecten van karma
De vier yuga’s
Hoe kunt u reïncarnatie bewijzen?
Gedachten over karma
Verdwenen continenten en onze Atlantische erfenis
Goede voornemens
Hoe Pasen een christelijk feest werd
Universaliteit en de esoterische traditie

1942
De opdracht van Pythagoras
Waar twee of drie zijn vergaderd . . .
Zichzelf geven
Inwijding en lijden
De beschermengel
Waak over uw gedachten
Vergeving en de werking van karma
Eén leven - één wet
De mens in een rechtvaardig en geordend heelal
De heuvel van inzicht
Het onoverwinnelijke vuur van de geest
De verborgen oorzaak van menselijke conflicten
Het wegen van het hart
Wat is ouderdom?
Materialisme, een verloren zaak (13 september)
Aham asmi parabrahma (20 september)


Wind van de geest, blz. 334-7

© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag