Specifieke onderwerpen in het licht van de theosofie
     

  Theosofie, het Theosofisch Genootschap, theosofen
   
  • Theosofie
   

‘Aan de oevers van het duister is er licht’ / Grace F. Knoche
Het Boek van Dzyan / David Pratt
Cyclische vernieuwing van de theosofische geest / W.T.S. Thackara
De esoterische traditie
/ G. de Purucker
Het goddelijk pad
/ Nancy Coker
Drie grondwaarheden van het Zijn / H.P. Blavatsky en G. de Purucker
De moederleer / H.P. Blavatsky
Over theosofie / H.S. Olcott
De rol van theosofie in deze tijd / Grace F. Knoche en Kirby Van Mater
Stroomopwaarts / Grace F. Knoche
Boekbespreking: Theosophy in the Nineteenth Century, An Annotated Bibliography / David Pratt
Een verkenning van de theosofische traditie / Elisabeth Prent
Wat is theosofie? Wat zijn theosofen? / H.P. Blavatsky
De wijsheid van liefde / Coen Vonk
De zes grondstellingen van De geheime leer / John P. Van Mater
De zeven juwelen van wijsheid en de zeven stadia van inwijding / Scott J. Osterhage

Het bestuderen van theosofie (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Dogmatisme in de theosofie (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Echo’s uit het Oosten (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Over theosofie en de TS (Brieven die me hebben geholpen) / W.Q. Judge
Theosofie en de Theosophical Society (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Theosofie: de moeder van religies, filosofieën & esoterische wetenschappen (De esoterische traditie) / GdeP
Theosofie in vogelvlucht (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Theosophia – kennis van goddelijke dingen (Mens, vonk der eeuwigheid) / James A. Long
Themanummer: Theosofie (Sunrise sep/okt 1984)
Themanummer: De wijsheidstraditie van de mensheid (Sunrise sep/okt 1999)
Wat is theosofie? (Duizend lichten aansteken) / Grace F. Knoche
Wat is theosofie? (Theosofie: Het pad van de mysticus) / Katherine Tingley

     
 
  • Het Theosofisch Genootschap
  Broederschap in de theosofische beweging / G. de Purucker
‘Niemand een kwaad hart toedragen, maar mild zijn voor iedereen’ [Boekbespreking: The Judge Case: A Conspiracy which Ruined the Theosophical Cause door Ernest E. Pelletier] / Sarah Belle Dougherty
Onze richtlijnen: Een studie van de evolutie van de ‘Doelstellingen van de T.S.’ van 1875 tot 1891 / Grace F. Knoche
Het oorspronkelijke programma / Grace F. Knoche
Theosofische perspectieven / Grace F. Knoche
Theosoof zijn / Bas Rijken van Olst

De crisis van 1894-5 (H.P. Blavatsky en de theosofische beweging) / Charles J. Ryan
De cyclus waarvan het einde nadert (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
H.P. Blavatsky en de Theosophical Society (Duizend lichten aansteken) / Grace F. Knoche
Ieder lid een centrum (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Theosofie verboden door Hitler (Het bijzondere leven & de invloed van Helena Blavatsky) / Sylvia Cranston
De theosofische beweging (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
De toekomst en de Theosophical Society (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Verschillende werkwijzen in de theosofie (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Zal de hulp van de meesters in 1898 worden ingetrokken tot 1975? (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
   
 
  • Theosofen (chronologisch)
  K.H., meester; meesters
 

De mahatma’s over geest, stof, God / David Pratt
Over ‘God’ / KH
Enkele woorden over het dagelijkse leven / Geschreven door een meester van wijsheid

Wat de meesters hebben gezegd (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Zal de hulp van de meesters in 1898 worden ingetrokken tot 1975? (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
De eerste brief van KH aan A.O. Hume
De opvatting van de Chohan over de TS

Zie ook leraren, leerlingen, meesters mahatma's

   
  H.P. Blavatsky
  Antwoorden op kritiek: H.P. Blavatsky en de SPR / Vernon Harrison
Boekbespreking: The Letters of H.P. Blavatsky: Volume 1, 1861-1879 / Sarah Belle Dougherty
Boodschapper voor de komende eeuwen / G. de Purucker
Commentaren van haar leraren uit De mahatma brieven aan A.P. Sinnett
‘Een boek dat een revolutie inhoudt’ / Michael Gomes [Boekbespreking: Isis ontsluierd, H.P. Blavatsky]
Enkele vragen aan ‘Hiraf’ / H.P. Blavatsky
De Geheime Leer in het licht van het 20ste-eeuwse denken / Jerry Hejka-Ekins
Helena Petrovna Blavatsky [New-York Daily Tribune, zondag 10 mei 1891]
Helena P. Blavatsky – een vriend voor hen die de waarheid liefhebben / Raymond Rugland
H.P. Blavatsky en The Society for Psychical Research / Grace F. Knoche (Boekbespreking: H.P. Blavatsky en de SPR door Vernon Harrison)
HPB: katalysator voor zelfontdekking / Jim Belderis
De invloed van H.P. Blavatsky op de cultuur / I.M. Oderberg
Kwam HPB 100 jaar te vroeg? / Grace F. Knoche
Het leven van een genie: H.P. Blavatsky / J.T. Coker
Max Müller en H.P. Blavatsky – Vergelijkende godsdienstwetenschap in de 19de eeuw / Bas Rijken van Olst
Het ontsluieren van Isis: HPB’s eerste boek / John P. Van Mater
Ouverture en wegbereider / W.T.S. Thackara
Van hart tot hart: de kracht achter de boodschap van H.P. Blavatsky / Alan Donant
Een verheven taak / Grace F. Knoche
Een voorraadschuur van ideeën / I.M. Oderberg

‘Blavatskianisme’ te pas en te onpas (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
De exoterische en de esoterische H.P.B. (Wind van de geest) / G. de Purucker
De esoterische ‘zij’: wijlen Mw. Blavatsky – een schets van haar leven (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
HPB ∴ – Een collega met een leeuwenhart gaat heen (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
HPB werd door de meesters niet in de steek gelaten (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
‘De uwe tot in de dood en daarna, HPB’ (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
Verborgen aanwijzingen in De geheime leer (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge
   
  H.S. Olcott
  Henry Steel Olcott (1832-1907) / Sarah Belle Dougherty
Herinneringen aan H.S. Olcott / Sarah Belle Dougherty
   
  William Quan Judge
  Beschermer van het vuur: het verzameld werk van Judge / W.T.S. Thackara
Een levend voorbeeld van broederschap / Raymond Rugland
Het leven van Judge: een persoonlijke visie / Patrick Powell
Mijn eerste ontmoeting met William Quan Judge / Katherine Tingley
Uit een brief in ‘The Internationalist’ / W.Q. Judge (okt 1897)
William Quan Judge: een biografische schets / Kirby Van Mater

Themanummer: William Q. Judge 1851-1896 (Sunrise sep/okt 1996)
   
  Damodar K. Mavalankar
  Contemplatie / Damodar K. Mavalankar
Damodar K. Mavalankar – theosofische pionier / David Pratt
Werkelijke kennis / Damodar K. Mavalankar
   
  T. Subba Row
  Levensregels / T. Subba Row
   
  Katherine Tingley
  Discipline gaat vooraf aan de mysteriën / Kirby Van Mater
Enkele aspecten van Katherine Tingley / Raymond Rugland
Herinneringen uit mijn jeugd / Ingrid Van Mater
Katherine Tingley licht haar werk en haar plannen toe: een interview / Gertrude Stevenson
Katherine Tingley: een biografische schets / Grace F. Knoche
De Nieuwe Weg / Nancy Coker
Een nieuw licht onder alle mensen / Katherine Tingley
De raja-yoga-scholen van Point Loma / Bernard Parsons
De ‘School of Antiquity’: haar betekenis, doel en werkterrein / J.H. Fussell
De S.R.L.M.A. / Alan E. Donant
‘Sterk genoeg om het tij te keren’ / Monica Morris
Wedergeboorte van de mysteriën / W.T.S. Thackara
   
  Kenneth Morris
  Kenneth Morris / Rudi Jansma
   
  Gottfried de Purucker
 

Broederschap in de theosofische beweging / G. de Purucker
Gottfried de Purucker: Een biografische schets
/ Sarah Belle Dougherty
Een herculische taak / Nicholas Vaughan
Een man in vuur en vlam / Monica Morris
Mijn persoonlijke indrukken van G. de Purucker / H.N. Stokes
Over de KTMG-verslagen / Grace F. Knoche
Publicatie van de KTMG-verslagen / Grace F. Knoche

Themanummer: Gottfried de Purucker 1874-1942 (Sunrise sep/okt 2000)

   
  Arthur L. Conger
  Boekbespreking: Kolonel Arthur L. Conger / Jean B. Crabbendam
Eenheid / A.L. Conger
1950 - - - ? / A.L. Conger

Kolonel Arthur L. Conger door Alan E. Donant
   
  James A. Long
 

Een beeld is duizend woorden waard
Pinksteren

   
  Grace F. Knoche
  Persoonlijke herinneringen aan Grace F. Knoche / Will Thackara
   
  Theosofen (overig)
 

Abner Doubleday en de theosofie in Amerika: 1879-1884 / Michael Gomes
Twee prachtige theosofen uit de 18de eeuw / Mary G. Langford

Jakob Böhme en de geheime leer (Theosofische inzichten) / W.Q. Judge

   
   
  Naar andere onderwerpen