Sunrise: jul/aug 2005
   
 
Ik geloof in de absolute eenheid van God en daarom van de mensheid. Wat doet het ertoe dat we vele lichamen hebben? We hebben slechts één ziel. Ik weet dat God niet in de hemel is of hier beneden, maar in iedereen.      – Mohandas K. Gandhi
 
       
 

Omslag:
‘Langs de vloedlijn’,
Ernest Braun

Voor het welzijn van alle mensen
Nellie M. Davis

Genoeg van het wegduiken en kleineren
Jennifer Dougherty

Stad zonder muren
Elizabeth Duffie

De kracht van de geest
James S. Payne

Werken met het weefsel van de natuur

Theosofie en wetenschap
Rudi Jansma

De jacht in Glyn Cuch
Kenneth Morris
 
 
 

 

 
     
     
 

Copyright © 2005. Alle rechten voorbehouden.