Sunrise: zomer 2007
   
 

Je zult nooit goed van de wereld kunnen genieten totdat de zee zelf door je aderen stroomt,
tot je bekleed bent met de hemelen en gekroond met de sterren.    – Thomas Traherne

 
     
 

Meditaties over eenheid
S.B.D.

Verborgen parels van het hart
E.A. Tennaway

Gewoon twee vrouwen
Lo Guest

Van onze lezers

Shakespeare: een man met muziek in zijn ziel
Kim Titchenell

De vuren van het denken aansteken
Nancy Coker

Van ‘mij’ naar ‘wij’
Sarah Belle Dougherty

Golven en trillingen: Gedachten over elektromagnetische energieën
Ad J. van Dijk

 

Omslag: Corkscrew Canyon, Arizona, Ernest Braun
     
 
 

 

 
 

In welk opzicht verschilt de Theosophical Society van andere organisaties die broederschap en wederzijdse hulpvaardigheid bevorderen? De meeste van deze broederschappen baseren zich niet op universele broederschap als een feit en essentieel beginsel in de natuur; ze erkennen dit niet maar beschouwen het als een resultaat dat men wil nastreven, een doel dat men wil bereiken. Theosofie verkondigt daarentegen dat ieder individu in de menselijke familie niets anders is dan een straal van het Ene Leven, en dat we door die straal terug te volgen, ontdekken dat de hele mensheid verenigd is in de Overziel – zodat alle mannen, vrouwen en kinderen niet alleen maar broeders zijn, maar in feite en in essentie één. Niet alleen één wat soort betreft, niet één omdat ze in één samenleving zijn bijeengebracht, maar één in substantie en essentie, zoals de oceaan één is hoewel hij bestaat uit alle wateren die vanuit één bron daarin vloeien, en omdat de boom één is hoewel duizenden twijgen en bladeren er deel van uitmaken.      – G.A. Marshall

 
     
 

Copyright © 2007. Alle rechten voorbehouden.