Themanummer Sunrise: Theosofie
   
 
 

Sunrise sep/okt 1984
72 blz., 15 x 23cm., € 4,50

Een visie van kosmische omvang / Grace F. Knoche

Drie grondwaarheden van het zijn / H.P. Blavatsky

     Toelichting / G. de Purucker

De Alexandrijnse traditie / I.M. Oderberg

Broederschap: grondpatroon van de natuur / Sarah Belle Dougherty

Theosofie: wijsheid in goddelijke zaken / J.O. Okoaze-Ononye

Een creatief spectrum / D.K. Titchenell

Onzichtbare werelden / Eloise Hart

Het mysterie van dood en wedergeboorte / Ingrid van Mater

De menselijke kosmos / Elsa-Brita Titchenell

Karma en het levensspel / Nhilde Davidson

Erfelijkheid en reïncarnatie / John P. van Mater

De eeuwige filosofie / W.T.S. Thackara

H.P. Blavatsky: haar werken en nalatenschap / Kirby van Mater

Het zoeken / V.A. Bell

 

 

 

Theosofie is de kennis van de evolutie van al wat leeft en bewustzijn heeft. Deze kennis is als een oceaan die zich uitstrekt van kust tot kust; onpeilbaar op zijn diepste gedeelten, biedt hij aan de grootste denkers een breed terrein van studie, terwijl hij aan zijn kusten toch ondiep genoeg is om het begripsvermogen van een kind niet te boven te gaan.
      – W.Q. Judge