Themanummer Sunrise: Het zoeken naar waarheid
   
 
 

Sunrise sep/okt 1986
64 blz., 15 x 23cm., € 4,50

We zijn onze eigen waarheid / Grace F. Knoche

Spirituele vooruitgang / H.P. Blavatsky

Het edelste doel van de mens / G. de Purucker (Beginselen van de esoterische filosofie blz. 439-40)

Boeddhisme – het pad van mededogen / Kirby van Mater

De weetgierige geest / Elsa-Brita Titchenell

De mens zoekt naar waarheid / John P. van Mater

De horizon van de waarheid kent geen grenzen / E.A. Holmes

Het Tao van Lao-tse / Eloise Hart

Eensdenkend met God / Sarah Belle Dougherty

De Tweeling Hal / I.M. Oderberg

Zoek en je zult vinden / Ingrid van Mater

Blij van hart / Nhilde Davidson

Een hulde aan William Quan Judge / Grace F. Knoche

 

 

 

Wat is dan tenslotte de panacee, de koninklijke talisman? Het is plicht, onbaatzuchtigheid. PLICHT die standvastig wordt volgehouden is de hoogste yoga, en is beter dan mantra’s of enige lichaamshouding, of wat dan ook. Als u alleen maar u plicht kunt doen, zal deze u bij het doel brengen.
      – W.Q. Judge