Themanummer Sunrise:
De innerlijke vermogens van de mens en de kosmos
   
 
 

Sunrise sep/okt 2001
64 blz., 15 x 23cm., € 4,50

De oneindigheid in ons / Sarah Belle Dougherty

De zeven beginselen van de mens / Andrew Rooke

De sleutel tot spirituele vermogens / Leoline L. Wright

Onze vrije wil / Monika Borger

‘Het uitzicht vanaf een verafgelegen ster’ / I.M. Oderberg

Het aurisch ei, zijn aard en functie / G. de Purucker

‘Ah-ha!’ – Het ingeboren vermogen tot leren / Wynn Wolfe

Onszelf ter wereld brengen / Nancy Coker

Het ontwikkelen van onze verborgen vermogens / Sarah Belle Dougherty

Mens: vormgever aan zijn eigen bestemming / Thijs Prent

Heilige wind, heilige geest / Eloise Hart

Onze innerlijke gids / Enid Brandon

Het onderzoeken van de vermogens in de mens / H.P. Blavatsky

 

 

 

Deze onderlinge verbondenheid van alle geschapen wezens of hun aanpassing aan elkaar zorgt ervoor dat iedere eenvoudige substantie banden vertoont die door alle andere tot uitdrukking worden gebracht, en daardoor dat iedere eenvoudige substantie een eeuwig levende spiegel van het heelal is.

   – G.W. Leibniz