Sunrise-artikelen: op schrijver
   
 
O     P     Q     R     S
   
 
 
  O'Day, Marilyn
 
Kleine stapjes naar vreugde (winter 2008)
Van onze lezers (nov/dec 1999)
  Oderberg, I.M. (biografie)
 
De aarde – een biosfeer (jan/feb 1999)
Achter de sluiers van de natuur [Boekbespreking: The Embers and the Stars: A Philosophical Inquiry into the Moral Sense of Nature, Erazim Kohák] (jul/aug 1986)
De Alexandrijnse traditie (sep/okt 1984)
De andere Newton [Boekbespreking: In the Presence of the Creator: Isaac Newton & His Times, Gale E. Christianson] (mrt/apr 1987)
De bijdrage van Pythagoras / I.M. Oderberg [Boekbespreking: The Pythagorean Sourcebook and Library, red. Kenneth Sylvan Guthrie]
Boekbespreking: E=mc2: A Biography of the World’s Most Famous Equation (nov/dec 2001)
Boekbespreking: Hidden Unity in Nature’s Laws (mei/jun 2002)
Boekbespreking: Het levensweb: Levende organismen en systemen: verbluffend nieuw inzicht in de grote samenhang (mei/jun 1998)
Boekbespreking: The Non-Local Universe: The New Physics and Matters of the Mind (mrt/apr 2001)
Boekbespreking: The Right Mind (jul/aug 1998)
Boekbespreking: Spiegel van de Hemel: De mysterieuze vondsten van oer-astronomen of het onderzoek naar verloren beschavingen (mrt/apr 2001)
Boekbespreking: Stairways to the Stars – Skywatching in Three Great Ancient Cultures (mrt/apr 2001)
Boekbespreking: The Symbolic Species (jul/aug 1998)
Boekbespreking: Temple of the Cosmos: The Ancient Egyptian Experience of the Sacred (mrt/apr 1998)
Boekbespreking: The Undiscovered Mind: How the Human Brain Defies Replication, Medication, and Exploration (mei/jun 2001)
Boekbespreking: Visions: How Science Will Revolutionize the 21st Century (jul/aug 1999)
‘CHAOS’ – Een nieuwe wetenschap? [Boekbespreking: Science, Order, and Creativity, David Bohm en F. David Peat] (mrt/apr 1989)
Evolutie en samenwerking (sep/okt 1995)
De geschriften van H.P. Blavatsky [Boekbespreking: H.P. Blavatsky Collected Writings, deel 14, samengesteld door Boris de Zirkoff] (nov/dec 1986)
Intelligentie van het hart [Boekbespreking: Nature Word, Verbe Nature, R.A. Schwaller de Lubicz] (jan/feb 1985)
De invloed van H.P. Blavatsky op de cultuur (mei/jun en jul/aug1996)
‘Het leven te leven. . . .’ (sep/okt 2000)
Een klein heelal (sep/okt 1994)
Een kwestie van intelligentie: kunstmatige en menselijke (mrt/apr 1991)
Licht uit het oude Egypte (sep/okt 1985)
Meester Eckhart: vriend van God (mei/jun 1990)
De muziek der sferen [Boekbespreking: Longing for the Harmonies: Themes and Variations from modern Physics, Frank Wilczek] (sep/okt 1990)
Muziek uit het hart (mei/jun 1986)
Mystiek en wetenschap: perspectieven (nov/dec 1987)
Een nieuwe kijk op het leven (mei/jun 1985)
Een nieuwe theorie over het ontstaan van de kosmos (jul/aug 2001)
Een ontbrekende schakel in de godsdienstgeschiedenis (jan/feb 2001)
Onze weerspiegeling van het goddelijke (sep/okt 2004)
Op de vleugelen van de verbeelding (mei/jun 2003)
Op een keerpunt (sep/okt 1992)
Op weg naar menselijke volmaking (jul/aug 1982)
Op zoek naar de menselijke identiteit (sep/okt 1999)
Over vrije wil en oorzakelijkheid (sep/okt 1983)
De Papyrus van Ani [Boekbespreking: The Egyptian Book of the Dead: The Book of Going Forth by Day, vert. R.O. Faulkner] (mei/jun 1995)
Een persoonlijke invloed (sep/okt 1998)
De polsslag van het heelal (sep/okt 1987)
Het ‘praktische occultisme’ van Judge (sep/okt 1996)
Religie in het Aquarius-tijdperk (sep/okt 1993)
De scheppende kracht (mrt/apr 1999)
De scheppende kracht in de orfische mythen (jul/aug 1989)
Sterven en worden (feb 1981)
Tijd: een diepe en kalme poel opnieuw bezocht (jan/feb 1992)
‘De Toverfluit’ (mei/jun 1992)
De Tweeling Hal (sep/okt 1986)
Uit de droomtijd (jan/feb 1994)
‘Het uitzicht vanaf een verafgelegen ster’ (sep/okt 2001)
‘Verdwenen beschavingen’ van de mensheid (sep/okt 1997)
Een voorraadschuur van ideeën (jan/feb 1986)
Wetenschap: vooruitzien . . . [Boekbespreking: The Dark Side of the Universe: A Scientist Explores the Mystery of the Cosmos, dr. James Trefil, Clarence J. Robinson] (sep/okt 1989)
  O'Dowd, David
 
Geestelijke rust (sep/okt 1992)
  Okoaze-Ononye, J.O.
 
Theosofie: wijsheid in goddelijke zaken (sep/okt 1984)
  Olcott, H.S.
 
Over theosofie (jul/aug 1997)
  Oliver, Marilyn
 
Wetenschap en religie: samenwerkers of tegenstanders? (jan/feb 1985)
  Onbekend, auteur
 
Een win-win situatie (mrt/apr 2003)
  Oosterwijk, Hugo
 
Gnosticisme en christendom (nov/dec 1996)
  Opdenberg, Harry
 
Het oneindig gevarieerde heelal (sep/okt 2004)
Pad naar waarheid (mei/jun 1987)
De tijdloze ervaring (mei/jun 1986)
De twee oevers (mei/jun 2002)
Van onze lezers (mei/jun 2001)
  Orbesen, Tom
 
Door de wind: Navajo bij een Anasazi heiligdom (mei/jun 1990)
Zuidhoek tijd – Opgravingen en waarnemingen bij zonsopgang bij de Indiaanse Renbaan (mei/jun 1989)
  Osterhage, Scott J.
 
De Bhagavad-Gita in het dagelijks leven (sep/okt 1999)
Gebed en meditatie (winter 2007)
Gezondheid en genezing (winter 2008)
Ik ben alles (sep/okt 2002)
Ingeboren levensritmes (sep/okt 1997)
Het leven is broos . . . of niet? (winter 2007)
Onszelf, nu (sep/okt 2004)
Onze gedachten? (sep/okt 2006)
Het Onze Vader: een esoterische interpretatie (jan/feb 1997)
Het pad dat naar binnen voert (mei/jun 1997)
Universele broederschap (jul/aug 1998)
Van onze lezers (zomer 2007)
De zeven juwelen van wijsheid en de zeven stadia van inwijding (sept/okt 2000)
  Padshah, Sorabji J.
 
Shelley, een Indiase denker (mrt/apr 2005)
  Parsons, Bernard
 
H.P. Blavatsky, pionier in het onderwijs (jan/feb 1987)
De oplossing van conflicten (mrt/apr 2011)
De raja-yoga-scholen van Point Loma (sep/okt 1998)
  Payne, James S.
 

De kracht van de geest (jun/jul 2005)

  Pelt, Gertrude W. van
 
De doodstraf (mrt/apr 2001)
Trekvogels (mei/jun 1997)
  Plato
 
Het visioen van Er (nov/dec 1998)
  Postma, Ida
 
Gods broeder (feb 1980)
Jezus en zijn Judas (apr 1972)
Mozarts sleutel tot het geluk (feb 1981)
Netwerk van mededogen (jan/feb 1997)
  Powell, Patrick
 
God en de goden (mrt/apr 1993)
Het leven van Judge: een persoonlijke visie (sep/okt 1996)
Samen leven in een wereld van verschil (winter 2007)
  Pratt, David
 
Bewustzijn en de moderne wetenschap (jul/aug 1996)
Boekbespreking: The Great Dinosaur Extinction Controversy
(mrt/apr 1998)
Boekbespreking: Theosophy in the Nineteenth Century, An Annotated Bibliography (jan/feb 1995)
David Bohm en de impliciete orde (jul/aug 1993)
John Eccles over het denkvermogen en de hersenen (nov/dec 1995)
Kosmologie en de oerknal – 1 (nov/dec 1993)
Kosmologie en de oerknal – 2 (jan/feb 1994)
Noodlot of vrije wil? (jan/feb 1999)
De oneindige deelbaarheid van de stof (nov/dec 1996)
Het ontkrachten van de oerknaltheorie (mei/jun 1999)
De ritmen van het leven (nov/dec 1994)
Rupert Sheldrake: een theosofische evaluatie, Deel 1: Morfische velden en het geheugen van de natuur (nov/dec 1992)
Rupert Sheldrake: een theosofische evaluatie, Deel 2: Creativiteit en de gewoonten van de natuur (jan/feb 1993)
Theosofie en de systeemgerichte levensbeschouwing (sep/okt 1991)
Yoga en geestelijke verlichting (jan/feb 1997)
Voorbij het materialisme (sep/okt 1992)
  Prent, Elisabeth
 
Bronnen van kennis (winter 2007)
Gedachten over de Gayatri (sep/okt 1999)
Gevleugelde gedachten
(jul/aug 2002)
Oorlog en vrede (nov/dec 1999)
Sporen van geestelijke kracht (nov/dec 2005)
Van onze lezers (nov/dec 2001)
Een verkenning van de theosofische traditie (nov/dec 2000)
  Prent, Thijs
 
Dualiteit in de evolutie (jan/feb 1998)
Mens: vormgever aan zijn eigen bestemming
(sep/okt 2001)
  Pruyn, Fred
 
Apollonius van Tyana – een adept om niet te vergeten (mrt/apr 2004)
De diefstal van het licht (sep/okt 2002)
De eerste drie uren van een waardevolle dag op ruimteschip aarde (mrt/apr 2003)
Indrukwekkende dromen over vrijheid (jul/aug 2006)
Oneindig potentieel: Het leven en de tijd van David Bohm (jan/feb 1998)
Over parachutisten en visies
(jan/feb 2003)
Het raadsel van de verschuivende aarde (jan/feb 2005)
Van onze lezers (nov/dec 2002)
Het vraagt veel mededogen om van huis weg te gaan (nov/dec 2005)
Het zien van de Weg (sep/okt 2006)
Zweefvliegen (jan/feb 2002)
  Purucker, G. de
 

Het altaar van de waarheid (mei/jun 2003)
Altruïsme: de basis van onze hoop (nov/dec 2006)
Het aurisch ei, zijn aard en functie (sep/okt 2001)
Boodschapper voor de komende eeuwen (jan/feb 1986)
Broederschap in de theosofische beweging (sep/okt 2000)
Het doorgeven van het licht (sep/okt 1999)
Drie grondwaarheden van het Zijn, Toelichting (sep/okt 1984)
Het esoterische Pasen (mrt/apr)
De esoterische traditie (mei/jun 2001)
De hiërarchische structuur van het heelal (nov/dec 2000)
‘Ik ben het grenzeloze’ (sep/okt 2000)
De innerlijke god (sep/okt 1994)
Inwijding in de piramide (jul/aug 2002)
Krachten, energieën en bewustzijn (sep/okt 2003)
De krachten van het heelal (sep/okt 1999)
Leren vergeven (mei/jun 2000)
De mysteriën van de oudheid (mei/jun 1990)
Onszelf overwinnen (sep/okt 2005)
De oorzakelijke aard van cyclussen (sep/okt 1997)
Reïncarnatie, een feit in de natuur (sep/okt 1985)
Theosofie en seksuele problemen (jan/feb 1988)
Waarom lachen we niet om onszelf? (mei/jun 1995)
Zieners tegenover helderzienden (sep/okt 2002)

  Radhakrishnan, Sarvepalli
 
De waardigheid van de mens en de broederschap van de volkeren (nov/dec 1993)
  Raine, Kathleen
 
Wereldomvattende eenheid en de kunst (jul/aug 1999)
  Remington, Julianne
 
Je beperkingen overwinnen (jul/aug 1991)
  Riach, Alice
 
De bron van liefde (jan/feb 1988)
  Riaikkenen, Roza
 
Het rups-bewustzijn voorbij (winter 2007)
  Rijken van Olst, Bas
 
Esoterische discipline (jan/feb 1999)
Wat is de essentie van de mens? (mei/jun 1989)
Gedachten over religie in de toekomst (jan/feb 2006)
Inspiratie uit oude Japanse poëzie (jan/feb 1991)
Juiste opvattingen of geen opvattingen? (jul/aug 1990)
Max Müller en H.P. Blavatsky – Vergelijkende godsdienstwetenschap in de 19de eeuw (nov/dec 2006)
Mededogen in de Geheime Leer (sep/okt 2004)
Meditatie over universele broederschap (sep/okt 2005)
Satan en Mara (mrt/apr 1992)
  Rinsma, Wim
 
Enkele gedachten over de doodstraf (mrt/apr 1987)
Een nieuwe kijk op het grenzeloze (sep/okt 1994)
Op de drempel van de 21ste eeuw
(mrt/apr 2000)
Een ruimer perspectief (mrt/apr 1996)
  Roberts, Catherine
 
De evolutie en wetenschap in het openbaar onderwijs (sep/okt 1995)
Kosmische harmonie en menselijk gedrag: Een vedisch perspectief
(mrt/apr 1998)
Onze hogere plicht (mrt/apr 1990)
Wetenschap, misbruik van dieren en heilige zaken (jul/aug 1991)
  Roberts, Lyman
 
Het leven: een spiraalvormig pad (nov/dec 1998)
  Rooke, Amanda F.
 
Leren van de natuur (mrt/apr 2006)
De lotus (jan/feb 2001)
  Rooke, Andrew
 
Het draaiboek van het dagelijkse karma (mrt/apr 2003)
Eén enkele kaars aansteken (jan/feb 2006)
De eerste regenboog (jul/aug 2002)
Ganesha: Overwinnaar van moeilijkheden (nov/dec 2004)
Het gezin van nu (mei/jun 2006)
Gouden treden naar de tempel van wijsheid (sep/okt 2005)
De heilige ruimte (jul/aug 2001)
Held van de ijzeren eeuw [Boekbespreking: Echoes of the Orient, deel 3] (mrt/apr 1990)
Hiërarchieën – de kosmische levensladder (sep/okt 2004)
Is er leven op andere planeten? (sep/okt 2003)
Kaarten voor spirituele paden (sep/okt 2006)
Kaboem! Geschenken van de sterren (jul/aug 2006)
De kerstboodschap van een busconducteur (jan/feb 2004)
De komeet van Halley: kind van het heelal (nov/dec 1986)
Melkwegstelsels in kaart brengen in het licht van de oude wijsheid (jul/aug 1991)
Neptunus: de hemelse bezoeker (jan/feb 1991)
Op zoek naar het verloren akkoord: Oude gebruiken en moderne tendensen (mei/jun en jul/aug1986)
Reïncarnatie in de Afrikaanse traditionele religie (feb 1981)
Reis naar de innerlijke god (sep/okt 2002)
Het rups-bewustzijn voorbij (winter 2007)
Schatten van de geest (mei/jun 1982)
Sint-Joris en niet de Draak (mrt/apr 1987)
Stamboom (mrt/apr 2004)
Het temmen van onze emoties (winter 2008)
Van onze lezers (mei/jun 2002)
Van onze lezers (mei/jun 2005)
Venus: stralende morgen- en avondster (mrt/apr 1993)
Wat een boom mij heeft geleerd (nov/dec 2001)
Wat is leven? (mrt/apr 2005)
De zeven beginselen van de mens (sep/okt 2001)
De zeven juwelen van wijsheid (jan/feb 2005)
De zon: krachtcentrale en vader/moeder/oudere broer (jan/feb 2003)
Het zonnestelsel: perspectieven van de oude wijsheid en de moderne wetenschap (mrt/apr en mei/jun 1988)
  Rooke, Paul
 
Theosofie in het bedrijfsleven (sep/okt 2005)
  Ross, Lydia
 
Cyclussen die kansen bieden (sep/okt 1997)
Het schommelende uithangbord (nov/dec 1988)
  Row, T. Subba
 
Bewustzijn: Een kosmisch perspectief (sep/okt 2002)
  Rugland, Raymond
 
Als het innerlijke zelf spreekt (sep/okt 1983)
Een belangrijke boodschap van de Kogi-wijzen (sep/okt 1993)
Confucius en de menselijke familie (jan/feb 1989)
Enkele aspecten van Katherine Tingley (sep/okt 1998)
Evolutie, geïnspireerd vanuit het allerhoogste (sep/okt 1995)
De Geheime Leer, een vriend (sep/okt 1988)
Het heelal – ons thuis (mrt/apr 1986)
Helena P. Blavatsky – een vriend voor hen die de waarheid liefhebben (sep/okt 1991)
In ons wachten de goden (sep/okt 1997)
De ladder van waarheid (mei/jun 1991)
Het ‘leven’ van kristallen en gesteenten (sep/okt 1987)
Een levend voorbeeld van broederschap (sep/okt 1996)
Een schat aan verheven ideeën (sep/okt 2000)
De stad (mrt/apr 2006)
Theosofie aan het werk (jan/feb 1993)
De twee paden (mei/jun 1985)
Visioen van onze bestemming (sep/okt 1985)
Zeven juwelen van wijsheid (mrt/apr 1999)
  Rusk, Dr. Howard A.
 
De nalatenschap van een verlamde (jul/aug 2000)
  Russell, Douglas A.
 
Brieven die me hebben geholpen (sep/okt 1996)
Duisternis zichtbaar gemaakt (sep/okt 1992)
De overheersende factor (mei/jun 1987)
  Ryan, Charles
 
De zwerftochten van Odysseus (jul/aug 1982)
  Salvata, Tony
 
Tijdloze filosofie: Het heilige in mijn leven (sep/okt 2005)
  Sample, Steven B.
 
De grote onafhankelijke denkers als opvolgers van de uomo universale (mrt/apr 1997)
  Samson, Peter H.
 
Hoe Christus in Kerstmis terechtkwam of het dogma van de kribbe (jan/feb 1987)
De onderzoekende menselijke geest (herfst 2007)
Op de rand van ontdekking (jul/aug 1994)
  Savage, William A.
 
Atlantis – meer dan een mythe (jan/feb 2000)
Bespiegelingen over licht en duisternis
(mei/jun 2002)
De zoektocht van de ziel: de Eleusinische mysteriën (jul/aug 2006)
Reïncarnatie: een voortzetting van bewustzijn (nov/dec 1998)
De visie van W.Q. Judge op meditatie (sep/okt 1996)
  Schueler, Gerald J. (en Betty J.)
 
Boekbespreking: Het universum in een enkel atoom, de Dalai Lama (sep/okt 2006)
Goddelijke afdaling (jul/aug 2000)
De Papyrus van Ani – Inwijding en het leven na de dood (jul/aug 1982)
De spiegel van Tem (nov/dec 1989)
De stier als symbool van de lente (mrt/apr 1985)
Een visie op dromen (jul/aug 1989)
  Shetler, Lisa
 
Boekbespreking: Transition to a Global Society (jul/aug 1999)
  Sisson, Linda
 
Boekbespreking: Broken Brains or Wounded Hearts (nov/dec 1999)
  Skrivánek, Jaromír
 
De tempelstad van de jains (mei/jun 1996)
  Smith, Maurizio G.
 
Medicijnwielen (sep/okt1987)
Het overwinnen van angst (jan/feb 2000)
Het zoeken van het visioen door de Amerikaanse indiaan (mrt/apr 1987)
  Smith, S.D.
 
Kahuna: bewaarder van het geheim (jul/aug 1987)
  Robert C. Solomon
 
Spinoza ‘deed’ niets maar inspireerde (mei/jun 1982)
  Song, Tamarack
 
De Oudsten – bewaarders van de voorvaderlijke stem (jan/feb 1996)
  Spaink, Reinout
 
Een theosofisch toekomstperspectief (sep/okt 1992)
  Sperry, Roger
 
Een nieuwe kijk op bewustzijn (mei/jun 1988)
  Spurlin, David
 
De twee paden: Wanneer wordt de keuze gemaakt? (jul/aug 1998)
  Stevenson, Gertrude
 
Katherine Tingley licht haar werk en haar plannen toe: een interview (sep/okt 1998)
  St. James Deville, Heathclyff
 
Voedsel voor de geest (sep/okt 2005)
  Stokes, H.N.
 
Mijn persoonlijke indrukken van G. de Purucker (sep/okt 2000)
  Stover, Allan J.
 
Heilige bergen (jul/aug 2003)
Mei en november
(mei/jun 2001)
Het opkomende getij van een nieuw tijdperk (jan/feb 2002)
Het rijk van de wolken (sep/okt 2003)
Uitkijktorens (sep/okt 2006)
  Sunderland, Laurence
 
Van onze lezers (winter 2007)
Van onze lezers (zomer 2007)