Het Theosofisch Genootschap

Online De geheime leer bespreken

Tweewekelijks, op zondag 10.30 uur

Dag van de week en het tijdstip kunnen later veranderen, overeenkomstig de wens van de deelnemers.

Sinds kort kan iedere serieuze lezer van het genoemde meesterwerk van Blavatsky meedoen met online bijeenkomsten met behulp van Jitsi, een vrij onbekend maar veilig vergaderprogramma. Het groepje is aan het begin van deze zomer begonnen met het bespreken van de eerste stanza van de Stanza’s van Dzyan, zodat er nog steeds gemakkelijk kan worden ingestapt.

Het is algemeen bekend dat De geheime leer door veel lezers als zware kost wordt ervaren, maar zij die deze ervaring met de oude uitgave hebben, zullen de verbeterde nieuwe uitgave als een verademing ervaren. Feit is wel dat we met specifiek jargon te maken hebben die we ons eigen moeten maken. De oude en Oosterse talen, waar veel gebruik van wordt gemaakt, zijn veel fijnzinniger dan de Westerse en kunnen dus, naar analogie met een microscoop die visuele details zichtbaar maakt die anders voor ons onzichtbaar blijven, werkingen van geest en ziel laten zien die andere talen missen. Afgezien van dit alles blijft het daarnaast een uitdaging voor mensen die gewend zijn uitsluitend logisch te denken, om deze voornamelijk poëtisch gepresenteerde oeroude leer, te kunnen waarderen. We zullen aan het idee moeten wennen dat de Werkelijkheid eerder subjectief dan objectief in elkaar steekt. Er zijn dus voldoende uitdagingen om te groeien en vooroordelen voor altijd achter ons te laten.

Het programma waarmee wordt gewerkt, Jitsi, hoeft niet geïnstalleerd te worden. Als je je hebt aangemeld krijg je een link toegestuurd waarna je door erop te klikken meteen in de bijeenkomst bent. De link is als het ware de deur naar de vergaderruimte.

De geheime leer hoeft niet te worden aangeschaft, het is ook als pdf op deze website beschikbaar, je moet het uiteraard wel willen lezen. Jitsi is zoals gezegd super eenvoudig en kan op telefoon, tablet of computer worden gebruikt.

Stuur een mailtje naar Fred Pruyn (fred.pruyn@gmail.com) voor nadere informatie of om je direct aan te melden.


Het Theosofisch Genootschap

Daal en Bergselaan 68, 2565AG Den Haag

070-3231776 / e-mail