HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky / Sylvia Cranston, Carey Williams (research assistent)

bestel boek

Tweede, herziene druk 2008

© 2008  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Chronologie

1831
 

Geboren 12 augustus in Dnjepropetrovsk (Jekaterinoslav), Oekraïne. Dochter van kol. Peter von Hahn en Helena Andrejevna, geboren De Fadjejev, bekende romanschrijfster die jong stierf. Kleindochter van moederszijde van Andrej de Fadjejev, lid van de Geheime Raad [van de tsaar], en prinses Helena Pavlovna Dolgoroeki, die verantwoordelijk was voor haar opvoeding in Saratov en in Tiflis in de Kaukasus. Vanaf haar jeugd bezat ze opmerkelijke paranormale vermogens.

1849
 

Huwde Nikifor Blavatsky, een staatsambtenaar, die veel ouder was dan zij.

1849-50
 

Verliet hem en reisde in Turkije, Griekenland, Egypte en Frankrijk.

1851
 

Ontmoette haar meester in Londen.

1852
 

Scheepte zich later dat jaar in naar Canada; ging naar New Orleans, Mexico, Zuid-Amerika, West Indië, en vandaar via de Kaap en Ceylon naar India.

1853
 

Probeerde Tibet binnen te komen, maar dat mislukte. Keerde terug naar Engeland via Java.

1854
 

Kwam weer naar Amerika, stak de Rockies over met een caravaan immigranten. Heeft misschien opnieuw Zuid-Amerika bezocht.

1855
 

Vertrok later in het jaar naar India, via Japan en de Straits.

1856-57
 

Reisde door India, Kasjmier, Ladakh, delen van Tibet en Birma.

1858
 

Keerde terug naar Europa via Java, verbleef in Frankrijk en Duitsland. Keerde daarna terug naar Rusland, bereikte Pskov op kerstavond.

1860
 

Vertrok in het begin van het jaar naar de Kaukasus, waar ze onder de plaatselijke stammen reisde; ze bleef daar tot 1864-65. Onderging een ernstige lichamelijke en psychische crisis en verkreeg de volledige beheersing over haar occulte vermogens.

1866-67
 

Verliet Rusland opnieuw en reisde veel door de Balkan, in Egypte, Syrië en Italië. Keerde in 1867 terug naar Italië en bracht een kort bezoek aan Zuid-Rusland. Was aanwezig bij de slag bij Mentana op 3 november 1867 en raakte gewond.

1868
 

Ging naar India en Tibet met haar meester.

1870
 

Keerde terug naar Griekenland.

1871
 

Scheepte zich in naar Egypte en leed op 4 juli schipbreuk bij het eiland Spetsai.

1871-72
 

Vestigde zich in Caïro. Reisde naar Syrië, Palestina en Libanon in 1872, en keerde voor korte tijd terug naar Odessa.

1873
 

Na korte reizen in Oost-Europa ging ze in het voorjaar naar Parijs. In opdracht van haar meester vertrok ze naar New York, waar ze 7 juli aankwam.

1874
 

Ontmoette op 14 oktober Henry Steel Olcott op de boerderij van de Eddy’s, Chittenden, Vermont.

1875
 

Stichtte op 8 september de Theosophical Society, samen met kol. Olcott, William Quan Judge en anderen. De openingstoespraak van kol. Olcott werd gehouden op 17 november.

1877
 

Publiceerde in het najaar haar eerste grote boek, Isis Ontsluierd.

1878
 

Werd Amerikaans staatsburger op 8 juli. Vertrok op 17 december naar India met kol. Olcott, en vestigde zich in Bombay.

1879
 

Bracht in oktober haar eerste tijdschrift The Theosophist uit, waardoor het theosofische werk in India, 1879-1883, snel groeide.

1882
 

Verplaatste op 19 december het hoofdkwartier naar Adyar, Madras, India.

1884
 

Vertrok 20 februari naar Europa, vergezeld door Olcott en anderen. Na een bezoek aan Nice, vestigde ze zich een poosje in Parijs om aan De Geheime Leer te werken. Kort bezoek aan Londen. Verhuisde in het najaar naar Elberfeld, Duitsland. Ging in oktober naar Londen; vertrok kort daarna naar India, en bereikte Adyar op 21 december.

1885
 

In februari ernstig ziek. Vertrok op 31 maart voorgoed uit India naar Napels. Na een kort verblijf in Torre del Greco vestigde ze zich in Würzburg, Duitsland, waar ze een groot deel van De Geheime Leer schreef.

1886
 

Verhuisde in juli naar Oostende, en bracht onderweg een bezoek aan Elberfeld.

1887
 

Ging in mei in Londen wonen, waar de Blavatsky Lodge werd opgericht, en begon in september haar tweede tijdschrift, Lucifer.

1888
 

Laat in de herfst verscheen De Geheime Leer. Richtte de Esoterische School op.

1889
 

Publiceerde De Sleutel tot de Theosofie en De Stem van de Stilte.

1890
 

Vestigde het Europese hoofdkwartier van de Theosophical Society op 19 Avenue Road in Londen, waar ze stierf.

1891
 

Stierf op 8 mei. Werd gecremeerd in Woking Crematorium, Surrey, Engeland.

 


HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky, blz. xiii-xv

© 2008  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag