HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky / Sylvia Cranston, Carey Williams (research assistent)

bestel boek

Tweede, herziene druk 2008

© 2008  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Noten – Deel 3. Jaren van rijping

 

Afkortingen:  
Adyar archief Archief van de Theosophical Society, Adyar, Madras, India
Cranston archief Archief van Sylvia Cranston, Santa Barbara, Californië
De Zirkoff archief Archief van Boris de Zirkoff, Theosophical Society, Wheaton, Illinois
Pasadena archief Archief van de Theosophical Society, Pasadena, Californië
TC Bombay The Theosophy Company, Bombay, India
TC Los Angeles The Theosophy Company, Los Angeles, Californië
TPH Adyar The Theosophical Publishing House Ltd., Adyar, Madras, India
TPH Londen The Theosophical Publishing House Ltd., Londen
TPH Wheaton The Theosophical Publishing House Ltd., Wheaton, Illinois
TUP Den Haag Theosophical University Press Agency, Den Haag
TUP Pasadena Theosophical University Press, Pasadena, Californië


1. Zjelikovsky, ‘Neobjasnimoje ilji neobjasnenneje’, Rebus 3:4, 41; Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 76-77

2. ‘Letters from H.P.B.’s Husbands’, The Theosophist, augustus 1959, 295-96; brief 1 van generaal Blavatsky aan Mw. N.A. Fadjejev

3. Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, deel 2, nummer 40 (1883), 357

4. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 154

5. Blavatsky, brief aan de redacteur van Light, Londen, gepubliceerd 27 juli 1889; Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 2:363 (De verwijzing naar de ontmoeting met KH was weggelaten in de herdruk van A Modern Panarion.)

6. Blavatsky, brief aan Sidney en Herbert Coryn, 2 november 1889, Pasadena archief

7. Zjelikovsky, ‘Jelena Petrovna Blavatskaja: Biografitsjeskij otsjerk’, Russkoje obozrenije, deel 6 (november 1891), 250

8. William Q. Judge, ‘The Esoteric She’, The Sun, New York, 26 september 1892; ook in Echoes of the Orient, 3:207-14

9. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 78-79, 82-89; Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, deel 2, nummer 40 (1883), 358

10. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 94; Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, deel 2, nummer 41 (1883), 367

11. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 94-95; Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 14:477

12. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 85

13. Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, deel 2, nummer 40, (1883), 358; Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 80-81; Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 154-55; Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 14:476, 479

14. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 87-91

15. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 91vn

16. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 91-96

17. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 91-97; Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, deel 2, nummer 41 (1883), 367-68

18. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 92-97, 105, 107; Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, deel 2, nummer 43 (1883), 389-90

19. Blavatsky, ‘Letters of H.P.B. to Dr. Hartmann’, The Path, maart 1896, 369

20. Zjelikovsky, ‘Neobjasnimoje ilji neobjasnenneje’, Rebus, deel 4, nummer 5 (1885), 51-52

21. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 134-35; Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, deel 2, nummer 44 (1883), 399-400; Olcott, Old Diary Leaves, 1:9

22. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 135-38

23. Zhelihovsky, ‘My Sister – H.P. Blavatsky’, The London Forum, Londen, december 1934, 406-7

24. Nikolayeff, Reminiscences of Prince A.I. Baryatinsky, uittreksels in Istoritsjeskij vjestnik (Historische Bode), St. Petersburg, Rusland, december 1885, 622-24; Theosophia, Los Angeles, Californië, mei-juni 1947, 15-16

25. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 2:156

26. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 146; Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 156

27. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 146vn; Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 14:484

28. Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, deel 2, nummer 46 (1883), 418; Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 150

29. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 152-53

30. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 2:116; Nadja, brief aan H.P. Blavatsky, 23 mei 1877 (oude kalender), Adyar archief; interview met H.P.B. in Morning News, Parijs, 21 april 1884

31. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 1:xlvii, 11-25

32. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 144

33. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 144; H.P. Blavatsky Collected Writings, 1:54-55

34. H.P. Blavatsky, ‘Mr.Lillie’s Delusion’, Light, Londen, 9 aug. 1884, 323-24; H.P. Blavatsky Collected Writings, 4:277-78

35. René Guenon, Le théosophisme: Histoire d’une pseudo-religion, 43

36. Olcott, Old Diary Leaves, 1:9, 264; Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 151-52

37. Blavatsky, brief aan The Spiritualist, Londen, Engeland, 12 augustus 1881; Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 3:268

38. De oorsprong van het mahayana-boeddhisme lag in India waaruit het tenslotte door brahmanen en moslims werd verdreven. HPB schrijft in De Geheime Leer, 1:5: ‘De tijd en het menselijke voorstellingsvermogen maakten korte metten met de zuiverheid en filosofie van deze leringen, toen deze eenmaal uit de geheime en gewijde kring van de arhats, tijdens hun bekeringswerk waren overgeplant in een bodem die minder was voorbereid op metafysische begrippen dan India, dat wil zeggen toen deze eenmaal waren overgebracht naar China, Japan, Siam en Birma. Hoe met de oorspronkelijke zuiverheid van deze grootse openbaringen werd omgegaan, kan men zien als men enkele van de zogenaamde ‘esoterische’ boeddhistische scholen uit de oudheid in hun moderne kleed bestudeert, niet alleen in China en andere boeddhistische landen in het algemeen, maar zelfs in een flink aantal scholen in Tibet, die waren overgelaten aan de zorg van niet-ingewijde lama’s en Mongoolse vernieuwers.’

39. Sylvia Cranston en Joseph Head, Reincarnation: The Phoenix Fire Mystery, 60-67, 74-76, 83-84, 89-91, 92-93, 100

40. In antwoord op een vraag schreef HPB in The Theosophist van januari 1886: ‘[Ik] geloof [niet] in een individuele, afgescheiden geest in mij, als iets los van het geheel . . . Op gezag van de Geheime Leer beweer ik als occultist dat de geest van de mens, hoewel volkomen opgegaan in parabrahman, toch, hoewel op zichzelf gezien niet individueel, zijn duidelijke individualiteit in parinirvana behoudt, omdat de karaktereigenschappen daarin zijn verzameld, ofwel de skandha’s, die na iedere dood zijn blijven bestaan, vanaf de hoogste eigenschappen van manas [of het denkvermogen]. De meest spirituele, d.w.z. de hoogste en goddelijkste aspiraties van elke persoonlijkheid . . . worden een deel van de monade [en worden] in stand gehouden tot het einde van de grote cyclus (mahamanvantara) wanneer ieder ego het parinirvana ingaat, of opgaat in parabrahman. Voor ons talpa- of mol-achtige begripsvermogen verliest de menselijke geest zich dan in de Ene Geest, zoals een druppel water die in zee wordt geworpen geen spoor nalaat en niet kan worden teruggevonden. Maar dat is de facto niet zo in de wereld van het niet-stoffelijke denken . . . Dat zulke parabrahmische en parinirvanische ‘geesten’ of eenheden, hun goddelijke (niet menselijke) individualiteit hebben en moeten behouden, blijkt uit het feit dat, hoe lang de ‘nacht van Brahma’ of zelfs de universele pralaya ook duurt . . . aan het einde daarvan dezelfde individuele goddelijke monade toch zijn majestueuze evolutiegang hervat . . . en de essentie van al het spirituele uit ontelbare vroegere wedergeboorten met zich meebrengt.’ (Zie het Theosophy Company boekje Kabbalah and Kabbalism, 33-34; of ook H.P. Blavatsky Collected Writings 7:51-2.)

41. Lobsang P. Lhalungpa, Tibet the Sacred Realm: Photographs 1880-1950, 37

42. Heinrich Harrer, Seven Years in Tibet, 221

43. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 4

44. ‘Echoes from the Past’, The Theosophist, oktober 1907, 77

45. ‘Echoes from the Past’, The Theosophist, oktober 1907, 77

46. Lobsang P. Lhalungpa, Tibet the Sacred Realm, 80

47. G.P. Malasekera, ‘Blavatsky’, in Encyclopedia of Buddhism, deel 3, Colombo, Sri Lanka, 1971

48. D.T. Suzuki, The Field of Zen, xiii

49. Rick Fields, How the Swans Came to the Lake, 296

50. Buddhist News, augustus 1965, 90

51. De Zirkoff archief

52. Blavatsky, The Voice of the Silence, Centenary Edition, Santa Barbara, Californië, Concord Grove Press, 1989

53. Blavatsky, The Voice of the Silence, Peking, China, Chinese Buddhist Research Society, 1927

54. Blavatsky, De Stem van de Stilte, voorwoord

55. Margaret Cousins, ‘A Pilgrimage in the Himalayas’, World Theosophy, Los Angeles, Californië, deel 1, nummer 2 (februari 1930), 156-59

56. ‘Travels of H.P.B.’, World Theosophy, Los Angeles, Californië, augustus 1931, 591

57. Franz Hartmann, ‘Psychometrical Experiments’, The Theosophist, maart 1887, 354-58

58. Blavatsky, ‘Letters of H.P.B. to Dr. Hartmann’, The Path, deel 10 (januari 1896), 297-98

59. Blavatsky, ‘Letters of H.P.B. to Dr. Hartmann’, The Path, deel 10 (januari 1896), 298-99

60. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 14:422-25

61. Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelena Petrovne Blavatsky’, Rebus, 1883, 56

62. Sven Hedin, A Conquest of Tibet, 380; Trans-Himalaya: Discoveries and Adventures in Tibet, 1:317, 322-23, 325-26

63. Barbara M. Foster en Michael Foster, Forbidden Journey: the Life of Alexandra David-Neel, 57

64. Alexandra David-Neel, My Journey to Lhasa, xi

65. Zjelikovsky, ‘Pravda o Jelene Petrovne Blavatsky’, Rebus, 1883, 66-67

66. Blavatsky, ‘Letters of H.P.B. to Dr. Hartmann’, The Path, deel 10 (maart 1896), 370

67. Blavatsky, ‘Mr. A. Lillie’s Delusions’, Light Magazine, Londen, 9 augustus 1884; H.P. Blavatsky Collected Writings, 4:269-80

68. The Theosophical Forum, Point Loma, Californië, mei 1936, 343-46

69. Sven Eek (red.), Damodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, 60-62

70. Olcott, Old Diary Leaves, 3:54-55, 57

71. Blavatsky, The Theosophical Glossary, 295

72. Blavatsky, De Stem van de Stilte, voorwoord, ix

73. Mahatma’s M en KH, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, aanhangsel 533

74. The Eclectic Theosophist, San Diego, Californië, januari-februari 1990, 3

75. C. Jinarajadasa (red.), Letters from the Masters of the Wisdom, 1:84-85, 132-34; First Report of the Committee of the Society for Psychical Research, Appointed to Investigate the Evidence for Marvellous Phenomena Offered by Certain Members of the Theosophical Society, 113-14

76. Jinarajadasa, Letters from the Masters of the Wisdom, 1:84-85, 132-34; Report of the Result of an Investigation into the Charges against Madame Blavatsky, brought by the Missionaries of the Scottish Free Church of Madras, and examined by a Committee appointed for that Purpose by the General Council of the Theosophical Society, Madras, India, The Theosophical Society at Adyar, 1885, 96

77. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 6:274-77

78. Report of the Result of an Investigation into the Charges against Madame Blavatsky, 1885, 96

79. First Report of the Committee of the Society for Psychical Research, 1884, 115

80. Blavatsky, brief aan haar familie, The Path, januari 1895, 299

81. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 153; Neff, Personal Memoirs of H.P. Blavatsky, 301

82. ‘Letters of H.P.B. to Dr. Hartmann’, The Path, maart 1896, 369-70

83. Rawson, ‘Two Madame Blavatskys’, The Spiritualist, 5 april 1878

84. Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 153, 215; Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 153-54; Neff, Personal Memoirs of H.P. Blavatsky, 165

85. Boris de Zirkoff, Theosophia, Volume XI, No. 4, lente 1955, 13

86. Sinnett, Incidents in the Life of Madame Blavatsky, 158-59

87. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 14:487

88. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 1:xlvi

89. Blavatsky, H.P. Blavatsky Collected Writings, 1:xlix-1

90. Blavatsky, H.P.B. Speaks, 1:192-93

91. Olcott, Old Diary Leaves, 1:27-28

92. Olcott, Old Diary Leaves, 1:20; Blavatsky, The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, 153-54

93. Wachtmeister, Reminiscences, 146-47; Olcott, Old Diary Leaves, 1:28-29

94. Meade, Madame Blavatsky: The Woman Behind the Myth, 101

 

 


HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky, blz. 555-60

© 2008  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag