HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky / Sylvia Cranston, Carey Williams (research assistent)

bestel boek

Tweede, herziene druk 2008

© 2008  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

      Inhoudsopgave     

 

Noten – Voorwoord

 

Afkortingen:  
Adyar archief Archief van de Theosophical Society, Adyar, Madras, India
Cranston archief Archief van Sylvia Cranston, Santa Barbara, Californië
De Zirkoff archief Archief van Boris de Zirkoff, Theosophical Society, Wheaton, Illinois
Pasadena archief Archief van de Theosophical Society, Pasadena, Californië
TC Bombay The Theosophy Company, Bombay, India
TC Los Angeles The Theosophy Company, Los Angeles, Californië
TPH Adyar The Theosophical Publishing House Ltd., Adyar, Madras, India
TPH Londen The Theosophical Publishing House Ltd., Londen
TPH Wheaton The Theosophical Publishing House Ltd., Wheaton, Illinois
TUP Den Haag Theosophical University Press Agency, Den Haag
TUP Pasadena Theosophical University Press, Pasadena, Californië


1. William Q. Judge, ‘The Esoteric She’. The Sun, New York, 26 september 1892; ook in Echoes of the Orient, 3:207-14

2. Charles Johnston, ‘A Memory of Madame Blavatsky’, Lucifer, Londen, Theosophical Publishing Society, juni 1891, 287-88

3. William Stewart Ross (‘Saladin’), ‘Death of Madame Blavatsky’, Agnostic Journal and Eclectic Review, 16 mei 1891; herdrukt als ‘How an Agnostic Saw Her’, Lucifer, juni 1891, 311-16

4. A.P. Sinnett, The ‘Occult World Phenomena’ and the Society for Psychical Research, with a Protest by Madame Blavatsky, 51

5. Vernon Harrison, ‘J’accuse: An Examination of the Hodgson Report of 1885’, Journal of the Society for Psychical Research, april 1986, 309-10; Vernon Harrison, H.P. Blavatsky en de SPR: Een onderzoek van het Hodgson Rapport uit 1885, 35

6. H.G. Wells, The Man Who Could Work Miracles: Twenty-Eight Science Fiction Stories of H.G. Wells, 701

7. Dit was in New York City in de jaren twintig van de 20ste eeuw, toen de genoemde personen bewoners waren van het pas gebouwde Shelton Hotel. Carolyn Swanton, ‘Claude Fayette Bragdon: A Theosophist’, American Theosophist, Wheaton, Illinois, Theosophical Society in America, september 1983, 263

8. Blavatsky, brief aan Vera Zjelikovsky, ‘Letters of H.P. Blavatsky XIII’, The Path, New York, William Q. Judge uitgever, december 1895, 270

9. Roget’s International Thesaurus, 4de editie, 1977

10. Damodar Mavalankar, ‘Can Females Become Adepts?’ The Theosophist, Adyar, Madras, India, The Theosophical Society, oktober 1883, 23

11. Iverson Harris, The Journal of San Diego History, San Diego (Californië) Historical Society, zomer 1974, 16. Bij het controleren van deze informatie hoorden we dat een nicht van Einstein, toen ze in 1960 in India was, speciaal een bezoek bracht aan het hoofdkwartier van de Theosophical Society in Adyar. Ze verklaarde dat ze niets wist over theosofie of de Society, maar de plaats wilde zien, omdat haar oom altijd een exemplaar van De Geheime Leer van Mw. Blavatsky op zijn bureau had liggen. De nicht sprak met Eunice Layton, die over de hele wereld theosofische lezingen heeft gegeven en juist bij de receptie stond toen ze aankwam. Toen ze in Ojai, Californië was, in januari 1982, ontmoette Sylvia Cranston Mw. Eunice Layton, die dit verhaal bevestigde.

12. Ojai Valley News, Ojai, Californië, 28 september 1983, 6-7

13. John Kelly (red.), Collected Letters of W.B. Yeats, 1:164

14. Cathy Young (Jekaterina Jung), Growing Up in Moscow

15. Theodore Roszak, Onvoltooid dier, 115-23

16. The Theosophist, augustus 1990, 448-49

17. Blavatsky, H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies: 1888-1891, 21

18. Zinaida Vengerova, ‘Blavatsky’, in de Kritisch-biografische encyclopedie van Russische schrijvers en geleerden, 3:301vn

 

 


HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky, blz. 547-8

© 2008  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag