Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoud pagina vooruit

Voorwoord

Omdat G. de Purucker zich ervan bewust was dat de ‘behoefte aan inspirerende esoterische geschriften nu waarschijnlijk even groot is als in het verleden’, heeft hij Golden Precepts of Esotericism [Levensvragen] het licht doen zien. Het is een klein boekje, maar het handelt over diepzinnige en boeiende onderwerpen: het pad dat naar binnen leidt, naar het hart van het zijn; gedachten en hun invloed op het karakter; de houding tegenover lijden, ouderdom en dood; de kracht van liefde, onzelfzuchtige liefde, die de hele mensheid omvat; en ten slotte de keuze die elke aspirant wacht: de hogere training en scholing alleen voor zichzelf ondergaan, of om licht en wijsheid te brengen aan ieder levend wezen op aarde.

De eerste uitgave van 1931 omvatte fragmenten uit openbare lezingen, en toespraken in besloten kring, die dr. De Purucker in de eerste twee jaar van zijn leiderschap van de Theosophical Society (1929 – 1942) heeft gehouden; ze werden door G.B., een vriend en leerling van de schrijver, in dialoogvorm gearrangeerd. Op verzoek van lezers in en buiten de Verenigde Staten heeft dr. De Purucker in 1935 een tweede editie uitgegeven, waarin de vragen zijn weggelaten en de leringen in verhalende vorm worden aangeboden. Het boek werd verschillende keren herdrukt en werd vertaald in verschillende Europese talen. Deze uitgave volgt nauwkeurig de tweede editie, zoals die werd herzien door de auteur.

Dr. de Purucker hoopte dat anderen ‘hetzelfde licht en dezelfde inspiratie zouden ontvangen’ die hijzelf ontving door zich een leven lang te verdiepen in de idealen en leringen van de mysteriescholen.

Grace F. Knoche
21 juni 1979
Pasadena, Californië


Levensvragen, blz. vii-viii

© 2022 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag