De maskers van Odin – Oud-Noorse wijsheid
Elsa-Brita Titchenell

isbn 9789070328634, gebonden, bestel boek

Uit deze uitgave mag alleen met toestemming van de uitgever iets worden overgenomen.

© 2005  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 

 

      Inhoudsopgave     

 

Uitspraak van de termen in de Edda

 

Eigenlijk heeft elke taal een eigen alfabet; al worden dezelfde geschreven symbolen gebruikt, toch vertonen de klanken die ze vertegenwoordigen in iedere gesproken taal subtiele verschillen. Dit geldt vooral voor de klinkers, waarvan er in het Engels vijf zijn, in het Zweeds negen en in Oud-IJslands zeventien. Veel van de namen van de figuren in de Edda worden op verschillende manieren gespeld, die alle even juist zijn, sommige zijn IJslands, andere Oud-Noors, andere Zweeds, Deens of Noors. We hebben de Zweedse of IJslandse spelling gebruikt, waarbij voor de extra IJslandse letters de Nederlandse letters zijn gebruikt die daar het dichtste bij liggen. De þ wordt meestal th zoals in Thor, terwijl de ð wordt weergegeven door d. De volgende tabel voor de uitspraak is een compromis en geeft slechts een indicatie van de werkelijke klanken. De klinkers:

 

Lang
Kort equivalent
a zoals in vader vat
e zoals in vee eet
i zoals in mier pit
o zoals in doen doet
u zoals in uur hut
y zoals in het Franse tu Glück
á zoals in corps pot
ä zoals in werpen pet
ö zoals in het Franse deux neuf


Consonanten worden ongeveer zoals in het Nederlands uitgesproken. De g is hard vóór harde klinkers (a, o, u, á), maar zacht, als een j, vóór de andere (zachte) klinkers; de r klinkt rollend zoals in het Nederlands, Schots of Frans.

 


De maskers van Odin – Oud-Noorse wijsheid, blz. 342-3

© 2005  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag