Theosophical University Press Agency

pagina achteruit Inhoudsopgave pagina vooruit

Voorwoord

De volgende verslagen zijn samengesteld op basis van in steno gemaakte aantekeningen op bijeenkomsten van de Blavatsky Lodge van de Theosophical Society van 10 januari tot en met 20 juni 1889, en geven enigszins verkort de oorspronkelijke gedachtewisseling weer.

Omdat De geheime leer gebaseerd is op de oeroude stanza’s van het ‘Boek van Dzyan’, en deze voor de meesten die de esoterische filosofie nog maar kort bestuderen te diepzinnig zijn, hebben de leden van de ‘B.L. van de T.S.’ afgesproken de discussies van de wekelijkse bijeenkomsten te wijden aan elke stanza en aan allerlei andere metafysische onderwerpen.

De vragen werden gesteld door leden die hun argumenten en bezwaren grotendeels baseerden op de uitgangspunten van de moderne wetenschap, en op basis daarvan logische conclusies trokken. Omdat velen die De geheime leer bestuderen over het algemeen dezelfde bezwaren maken, werd het niet nodig geacht ze volledig op te nemen; alleen de essentie ervan wordt gegeven. De antwoorden zijn in alle gevallen gebaseerd op de stenografische verslagen, en zijn die van de esoterische filosofie zoals ze door HPB zelf zijn gegeven.


Een toelichting op De Geheime Leer, blz. 2

© 2022 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag