De vier heilige jaargetijden
G. de Purucker

Vertaling van: The Four Sacred Seasons

isbn 9789070328498, gebonden, bestel boek

1ste druk 1979

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze online editie bevat kleine aanpassingen in de vertaling.

© 2013  Theosophical University Press Agency, Den Haag

 


Inhoud

Voorwoord  

1. Winterzonnestilstand  [grote geboorte]

2. Lentenachtevening  [grote verzoeking]

3. Zomerzonnestilstand  [grote verzaking]

4. Herfstnachtevening  [grote overgang]

 


De vier heilige jaargetijden

© 2013  Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag