Het zoeken
V.A. Bell

 

 

Ik zocht mijn leven lang naar kennis

En toetste ieder woord door wijzen ooit gezegd

Of door nog wijzer boeken uitgelegd.

Ik vergeleek elk feit met andere voor het

Vinden van een weg, die naar de waarheid leidt,

De graal. En kennis werd mijn deel,

De feiten van het leven schenen klaar

‘k Wist hoe te leven en wat ik wist leek waar.

 

Maar toen ik stierf en met vernieuwde blik

Mijn kennis overzag, bemerkte ik

Dat ze geen deel aan deze ware wereld had,

Waar kalmer ogen, door het leven niet misleid

Het hart der waarheid zien; bevrijd

vraag ik mij af, zou ik dan kennis zoeken

die in die andere werelden slechts faalt?

Of is misschien het zoeken zelf

En niet de kennis die men zoekt, de heilige Graal.

 

 


 

Uit het tijdschrift Sunrise sep/okt 1984

© 1984 Theosophical University Press Agency