Theosophical University Press Agency

Boekbespreking

David Pratt

Theosophy in the Nineteenth Century, An Annotated Bibliography, Michael Gomes, deel 15. Religious Information Systems, Garland Publishing, Inc., New York en Londen, 1994; isbn 0824080947, 588 blz., gebonden.


Dit deel is het resultaat van 25 jaar onderzoek en geeft een overzicht van meer dan tweeduizend boeken, brochures, tijdschriften en artikelen – de meeste in het Engels – over theosofie, de Theosophical Society en vooraanstaande theosofen uit de 19de eeuw. Er zijn nog meer delen gepland die de theosofie in de 20ste eeuw zullen bespreken.

Na een historische inleiding is de stof verdeeld in hoofdstukken die alle beginnen met een overzicht van de auteur. De hoofdstukken omvatten geschiedkundige verslagen en biografieën; achtergrondwerken (waaronder de honderd belangrijkste werken die in Isis ontsluierd en De geheime leer worden geciteerd); boeken van H.P. Blavatsky; boeken over H.P. Blavatsky; de mahatma-brieven en A.P. Sinnett; andere boeken van theosofen uit de negentiende eeuw; cruciale vraagstukken (betreffende de voornaamste controversen tijdens de levensloop van Blavatsky, voorts de ‘zaak Judge’ en de splitsing van de Theosophical Society); en theosofische tijdschriften. De meeste titels in ieder hoofdstuk worden gevolgd door een korte (en meestal redelijk objectieve) beschrijving van de inhoud. Aan het eind volgt een index van auteurs.

Deze bibliografie zal buitengewoon waardevol blijken voor iedereen die belangstelling heeft voor de studie en het onderzoek van de geschiedenis van de theosofische beweging.

Theosofie, het Theosofisch Genootschap, theosofen

Artikelen van David Pratt


Uit het tijdschrift Sunrise jan/feb 1995

© 1995 Theosophical University Press Agency