Theosophical University Press Agency

Bliksem van de goden

Grace F. Knoche

Bliksem treedt op als een stroom deeltjes met een negatieve lading, een ‘leiderkanaal’ genaamd, door een donderwolk breekt, afdaalt naar de aarde en daar een overeenkomstige positieve lading opwekt die opstijgt. Als de twee bijeenkomen ontstaat een kanaal waar zich een zo sterke elektrische stroom door kan voortplanten, dat een ontlading plaatsvindt in de vorm van bliksem, vergezeld van een donderslag.

Een soortgelijk verschijnsel van afdalen-opstijgen kan in onze eigen natuur plaatsvinden op die momenten dat onze innerlijke god, die een stimulerende, stuwende kracht uitoefent, onze aspiraties en onze wil aanzet tot een overeenkomstige omhooggerichte reactie. Het proces is meestal onopvallend maar als de motieven onzelfzuchtig zijn en de aspiratie voortduurt, komen er plotselinge flitsen van licht, warmte en een verruiming van het bewustzijn – zeldzame momenten van verlichting die de ziel plotseling ervaart en die een voorbode zijn van wat in de toekomst een blijvende vereniging met de innerlijke god kan worden.

Zij die deze mystieke vereniging van de ziel met de innerlijke Vader volledig tot stand hebben gebracht, zijn de voorlopers van de mensheid. Door hun meedogende instelling en de kracht van hun wil, werden zij overbrengers van de licht-energieën die van boven of van binnenuit neerdalen. Sommigen zijn ons bekend – Jezus, Sankara, Krishna en ook Gautama; anderen bleven in de wereld onopgemerkt. Het zijn allen grote figuren en zelfs nu nog is hun leven als zonlicht in donkere tijden.

Wie en wat is een messias, een christos of avatara? Een incarnatie van een goddelijke straal voor het welzijn van de wereld. Hun verschijnen, dat niet op een willekeurig tijdstip maar cyclisch plaatsvindt wanneer de omstandigheden karmisch gunstig zijn, betekent het neerdalen van een goddelijke energie in haar onderwereld, de aarde, wat samenvalt met de roep die opwelt in het hart van de mens.

Het feit dat menselijke en goddelijke cyclussen elkaar snijden, heeft dus een tweeledig doel. Wanneer de geest-ziel van het gekozen voertuig zich verbindt met het goddelijke, vindt er een elektromagnetische explosie plaats van zo’n enorme kracht dat de bliksem van de goden plotseling de mensheid treft, en onze gedachtewereld met een goddelijk-geestelijk magnetisme bezielt. Het is in het verleden gebeurd; het zal, als we het oproepen, weer gebeuren.


Uit het tijdschrift Sunrise jul/aug 1995

© 1995 Theosophical University Press Agency