Theosophical University Press Agency

Boekbespreking

Jim Belderis

Resurrection: Myth or Reality? [Wederopstanding: mythe of werkelijkheid?], John Shelby Spong, Harper San Francisco, 1995; 352 blz., ISBN 0060674296, paperback.


Waarom zou een bisschop openlijk de traditionele christelijke opvattingen over de opstanding van Christus in twijfel trekken? Terwijl bisschop Spong zijn eigen persoonlijke zoektocht naar de waarheid beschrijft, vertelt hij over zijn aanhoudende verlangen om door te dringen tot de diepere betekenis van de oude geschriften, om de werkelijkheid achter de mythe te leren kennen. We horen over de joodse traditie van Midrash, waarin de joden die vormgaven aan het Nieuwe Testament in hun verslagen verbanden legden met gebeurtenissen in het Oude Testament. Op deze manier werden in het paasverhaal details uit de joodse geschriften ingelast. Dit werd op zijn beurt verwrongen en verkeerd geïnterpreteerd door de heidenen die geen kennis hadden van de Hebreeuwse tradities.

Omdat Spong voor het grootste deel van zijn leven als volwassene in deze kennis werd doorkneed, kon hij aanwijzingen vinden in de evangeliën die tot verschillende verbijsterende conclusies leidden. Door die aanwijzingen kon hij het paasverhaal reconstrueren op een manier die wordt ondersteund door kennis van de bijbel, waarbij het nog steeds de eeuwige transcendente betekenis van de christusgeest in ieder van ons tot uitdrukking brengt.

Het is van essentieel belang dit gevoel van onze eigen innerlijke godheid te hebben om de diepere betekenis van de wederopstanding te begrijpen. Spong is ervan overtuigd dat een levende Christus het beeld van God in ieder van ons zou zien. Hij zou weten dat zelfs de minste van ons dit goddelijke potentieel bezit: het vermogen om alles wat leeft lief te hebben als een uitdrukking van God. Deze liefde zou alle angst en vooroordeel en iedere gedachte aan persoonlijk voordeel uitbannen, en alleen mededogen en vergevensgezindheid overlaten. Het zou ons bevrijden van de noodzaak anderen te veroordelen omdat ze anders zijn of andere opvattingen hebben. We zouden daardoor de zieken, de armen en de verworpelingen in onze armen kunnen sluiten, en zelfs hen die ons iets hebben misdaan. Als we eenmaal deze mogelijkheid om het beeld van God in onze medemens lief te hebben, hebben ervaren, met heel ons hart, onze ziel en onze geest – dan is de Christus in ons wederopgestaan.


Uit het tijdschrift Sunrise nov/dec 1996

© 1996 Theosophical University Press Agency