Theosophical University Press Agency

Hoe men het levenswiel spint

NAAR HET BEELD VAN DE GODEN:

Het Grenzeloze – Parabrahman – Oneindige Ruimte & Tijd

cirkel

Eerste Differentiatie – Paramatman – Ongemanifesteerde Logos

cirkel

Geest-Stof – Adi-Buddhi – Goddelijke Natuur

cirkel

Kosmische Geest – Mahat – Goddelijke Intelligentie

cirkel

Kosmische Begeerte – Kama – Wil-Kracht

cirkel cirkel cirkel

Kosmische Levenskracht – Jiva – Cyclische Beweging

cirkel

Kosmische Ether – Het Astrale Licht

cirkel

Fysieke Manifestatie – Het Materiële Heelal

cirkel

DOOR HEILIGE VERZEN:

De eeuwige moeder, gewikkeld in haar onzichtbare gewaden, had opnieuw zeven eeuwigheden lang gesluimerd.

cirkel

Als het uur slaat, begint haar hart zich te openen. En als de kiem ontvankelijk wordt . . .

cirkel

. . . valt één enkele straal in de moederdiepte — en de stralende zoon komt tevoorschijn uit de grote duistere wateren. Hij is het web van het heelal dat vader-moeder spinnen, dat zich uitstrekt in iedere dimensie van geest en stof.

cirkel

Uit de uitstraling van licht komen de essenties, de vlammen, de elementen, de bouwers, het vormloze en de vormen, en de goddelijke mens voort. En dit is het leger van de stem – het goddelijke zevenvoud.

cirkel

Uit hun heilige ronddraaiende uitademingen brengen de oorspronkelijke zeven de vurige wervelwind voort: de snelle zoon van de goddelijke zonen. En hij verheft zijn stem, roept de ontelbare vonken en voegt ze samen.

cirkel

Hij zet de elementaire kiemen in beweging, en bouwt ze naar het voorbeeld van oudere wielen.

cirkel

Door de talloze stralen gaat de ene levensstraal voort, zoals een draad door veel juwelen. En aan het draadzelf ontlenen alle vonken hun vlam, terwijl ze reizen door de zeven werelden van maya: als een steen, een plant, een dier, en als mens. DIT IS UW TEGENWOORDIGE WIEL.

cirkel

DOOR OVER ZICHZELF NA TE DENKEN:

Wanneer het hart zich begint te openen, worden we ontvankelijk voor de goddelijke vonk in ons. We komen in aanraking met een punt van zuiver bewustzijn van de ene werkelijkheid.

cirkel

Wanneer we een snaar raken die geest en stof verenigt, komt de stralende zoon uit onze eigen goddelijke inspiraties tevoorschijn – als intuïties, begrip en mededogen.

cirkel

Als we onszelf identificeren met deze inspiraties, zal het hele leger van de stem in ons denken weerklinken. En dan zijn we medescheppers die een steeds meeromvattend gevoel van zelf opbouwen.

cirkel

Door de kracht van onze wil te gebruiken om ons met het leven te verbinden, roepen we in ons handelen de kracht op van de vurige wervelwind.

cirkel

En door de denkbeelden die we opwekken, bouwen we een nieuwe wereld op naar het beeld van de goden.

cirkel

Onze ware natuur is opgebouwd uit talloze stralen van pulserende energie, en vormt de ene levensstraal die door deze alle heenschijnt.

cirkel

Dit is onze reis door de zeven werelden van maya. En dit is ons tegenwoordige wiel.

cirkel

– Symbolen, termen en citaten uit De geheime leer, aangepast door Jim Belderis.


Uit het tijdschrift Sunrise sep/okt 1997

© 1997 Theosophical University Press Agency