Hoe men het levenswiel spint

NAAR HET BEELD VAN DE GODEN:

 

Het Grenzeloze -- Parabrahman -- Oneindige Ruimte & Tijd


Eerste Differentiatie -- Paramatman -- Ongemanifesteerde Logos


Geest-Stof -- Adi-Buddhi -- Goddelijke Natuur


Kosmische Geest -- Mahat -- Goddelijke Intelligentie


Kosmische Begeerte -- Kama -- Wil-Kracht


Kosmische Levenskracht -- Jiva -- Cyclische Beweging


Kosmische Ether -- Het Astrale Licht


Fysieke Manifestatie -- Het Materiële Heelal

 

DOOR HEILIGE VERZEN:


De eeuwige moeder, gewikkeld in haar onzichtbare gewaden, had opnieuw zeven eeuwigheden lang gesluimerd.

Als het uur slaat, begint haar hart zich te openen. En als de kiem ontvankelijk wordt . . .

. . . valt één enkele straal in de moederdiepte — en de stralende zoon komt te voorschijn uit de grote duistere wateren. Hij is het web van het heelal dat vader-moeder spinnen, dat zich uitstrekt in iedere dimensie van geest en stof.

Uit de uitstraling van licht komen de essenties, de vlammen, de elementen, de bouwers, het vormloze en de vormen, en de goddelijke mens voort. En dit is het leger van de stem – het goddelijke zevenvoud.

Uit hun heilige ronddraaiende uitademingen brengen de oorspronkelijke zeven de vurige wervelwind voort: de snelle zoon van de goddelijke zonen. En hij verheft zijn stem, roept de ontelbare vonken en voegt ze samen.

Hij zet de elementaire kiemen in beweging, en bouwt ze naar het voorbeeld van oudere wielen.

Door de talloze stralen gaat de ene levensstraal voort, zoals een draad door veel juwelen. En aan het draadzelf ontlenen alle vonken hun vlam, terwijl ze reizen door de zeven werelden van maya: als een steen, een plant, een dier, en als mens.
DIT IS UW TEGENWOORDIGE WIEL.

 

DOOR HEILIGE VERZEN:

Wanneer het hart zich begint te openen, worden we ontvankelijk voor de goddelijke vonk in ons. We komen in aanraking met een punt van zuiver bewustzijn van de ene werkelijkheid.

Wanneer we een snaar raken die geest en stof verenigt, komt de stralende zoon uit onze eigen goddelijke inspiraties tevoorschijn – als intuïties, begrip en mededogen.

Als we onszelf identificeren met deze inspiraties, zal het hele leger van de stem in ons denken weerklinken. En dan zijn we medescheppers die een steeds meeromvattend gevoel van zelf opbouwen.

Door de kracht van onze wil te gebruiken om ons met het leven te verbinden, roepen we in ons handelen de kracht op van de vurige wervelwind.

En door de denkbeelden die we opwekken, bouwen we een nieuwe wereld op naar het beeld van de goden.

Onze ware natuur is opgebouwd uit talloze stralen van pulserende energie, en vormt de ene levensstraal die door deze alle heenschijnt.

Dit is onze reis door de zeven werelden van maya. En dit is ons tegenwoordige wiel.

— Symbolen, termen en citaten uit De Geheime Leer, aangepast door Jim Belderis.

 

Uit het tijdschrift Sunrise sept/okt 1997

© 1997 Theosophical University Press Agency