Theosophical University Press Agency

De kracht van gedachten

Ingrid Van Mater

Gedachten beïnvloeden elk aspect van ons bestaan – we zijn per slot van rekening homo sapiens, ‘denkende mensen’. We worden continu gebombardeerd door gedachten, van de meest edele tot de meest onterende. Als levende wezens met hun eigen vitaliteit, kunnen ze erg krachtig zijn. Als we bij iemand in de buurt zijn die boos is geworden of in een sombere stemming verkeert, dan voelen we de kracht ervan, zelfs wanneer hij of zij geen woord zegt.

In onze dualistische natuur draait alles om ons denken. We kunnen ons denken op de hogere elementen in ons richten – intuïtie, mededogen, rechtvaardigheid, en eer – of onszelf toestaan ons door onze lagere verlangens te laten beïnvloeden. Welke soort gedachten we aantrekken hangt af van waar we op een zeker moment ons bewustzijn op richten. Als mensen bevinden we ons niet altijd in een erg verheven gemoedstoestand, maar ons hoofdmotief in het leven is van doorslaggevende betekenis. We zijn minder geneigd om ernstige fouten te maken als we erkennen dat we hier zijn ten bate van anderen. Terwijl ieder van ons een individu is, hebben we allen een gemeenschappelijke oorsprong en bestemming.

Plato zei dat ideeën de wereld regeren, en zij maken of breken een beschaving. De verschillende gedachten die ieder van ons koestert, beïnvloeden in hoge mate de positieve en negatieve uitdrukkingsvormen die we om ons heen waarnemen. Wat belangrijk is, is dat we de kracht hebben de kwaliteit van ons denken te veranderen. We kunnen onszelf zien als magneten die de gedachten aantrekken van een kwaliteit die past bij het geheel dat we zijn. Als we een negatieve gedachte blijken te hebben, kunnen we deze een andere richting geven voordat deze weer de wereld ingaat, en zodoende maken we de wereld een betere plaats om in te leven eenvoudig door de manier waarop we denken en voelen in ons eigen leven. Te vaak kleineren we onze mogelijkheden. Volgens mij is onze uitdaging om meer te worden zoals we werkelijk zijn, want ondanks onze tekortkomingen is ieder van ons een potentiële god.


Uit het tijdschrift Sunrise sep/okt 2002

© 2002 Theosophical University Press Agency