Theosophical University Press Agency

Groter dan de wereld

John Llewellyn

Het schijnt dat vrede niet zomaar kan worden verkregen. Misschien krijgen we vrede als genoeg mensen erom vragen, maar niet zonder in ons denken enkele veranderingen aan te brengen. De vraag is of we ons denken kunnen veranderen – het lijkt me dat het daarom draait. Dit vraagstuk heeft me lange tijd beziggehouden; voornamelijk, denk ik, omdat ik me scherp bewust was van het verschil tussen een idee en de werkelijkheid. In het leven van alle mensen zijn er momenten van inzicht die verschillen van onze gewone bewustzijnstoestanden. Het leven biedt deze kansen, en als we wijzer waren, zouden zulke momenten regel zijn en niet uitzondering. Ik dacht altijd dat wijsheid uit boeken kon worden gehaald; nu realiseer ik me dat zulke kennis alle aspecten van het leven omvat, en dat we alleen maar kunnen leren voorzover ons bewustzijn actief is. Als we dit vermogen willen gebruiken, is het opdoen van ervaring van essentieel belang.

Dit idee beïnvloedt elk aspect van het leven, en volgens mij is dit de essentie van wijsheid. Haar praktische toepassing en de vruchten ervan worden misschien gevoed door de veranderende gevolgen ervan op het denkbeginsel van de mens – kortom, ‘juist denken’; en er kan niets tot stand worden gebracht als dat ontbreekt. Als het om het begrijpen van de geest gaat, moeten de grootste ontdekkingen, denk ik, nog komen.

Deze vragen hebben vele problemen opgeworpen, waarvan ik er niet één kan beantwoorden. Toch is het antwoord hier te vinden en is het er altijd al geweest. De verwarring in de wereld weerspiegelt de verwarring van het denken op elk niveau, nationaal, internationaal, en persoonlijk; maar soms, denk ik, verheug ik me net als een kind in verwarring, die ik sticht als een web waarin mijn muggenbrein verstrikt raakt. Er zijn zeldzame momenten van inzicht (veel te zeldzaam) wanneer het brabbelen van het denken tot rust komt. De verdeeldheid wordt tijdelijk opgeheven, en het geheel van delen dat we een mens noemen wordt onderdeel van iets waarvoor geen naam bestaat, maar dat op zichzelf de wereld is en groter dan de wereld.


Uit het tijdschrift Sunrise juli/aug 2003

© 2003 Theosophical University Press Agency