Theosophical University Press Agency

Precies genoeg vertrouwen

Phillip Coppen

Zich niet langer afwenden van de zwakken en vermoeiden. Zich niet langer afwenden van de kilte vanbinnen. Gewoon een wereld die we allen moeten delen. Het is niet genoeg om alleen maar te staan en toe te kijken. Is het slechts een droom dat men zich niet langer zal afwenden? Pink Floyd

De stichting Just Enough Faith (Precies genoeg vertrouwen), opgericht in 1993, wordt gerund door voormalig restauranthouder en miljonair Jeff Gambin, zijn vrouw Alina, en een kleine groep vrijwilligers die de daklozen en armen van Sydney, de grootste stad van Australië, te eten geven. Jeff heeft uit eigen zak meer dan drie miljoen dollar uitgegeven voor het verstrekken van vierhonderd warme maaltijden per nacht vanuit zijn bestelauto. Hun doelstelling reikt echter veel verder: het gaat erom mensen hoop te geven en hun zelfrespect te herstellen door counseling en waar mogelijk voor onderdak te zorgen. Daarom beoogt Just Enough Faith veeleer het herstellen van het vertrouwen in zichzelf om er weer bovenop te komen en te werken aan een betere toekomst, dan dat het een religieuze ondertoon zou hebben.

Jeff kwam tot zijn besluit om dakloze mensen te helpen laat op een winternacht toen hij op een bankje zat in een park in het centrale zakendistrict van Sydney. Een commercieel samenwerkingsverband dat hij was aangegaan pakte verkeerd uit, en hij zat alleen in de kou zijn toekomst te overdenken. Een dakloze man, die Jeff aanzag voor een andere dakloze man in nood, gaf hem zijn enige deken. ‘En jij zelf dan?’ protesteerde Jeff. ‘Ik ben gewend aan de kou’, antwoordde de man, en liep de nacht in.

Jeff voelde zich heel klein. De man had hem zonder te aarzelen waarschijnlijk zijn meest waardevolle bezit geschonken. Jeffs problemen leken niet meer zo belangrijk. Vanaf die dag heeft hij warme maaltijden verstrekt aan de daklozen in de binnenstad van Sydney, ongeacht of het hagelde, regende of dat de zon scheen.

Naast het te eten geven van de daklozen, geloven Jeff en zijn team in het zelfstandig maken van mensen. Ze hebben de afgelopen tien jaar meer dan zeshonderd mensen aan zinvol werk en blijvend onderdak geholpen. Ze hebben dertig kinderen weer naar school gekregen, en zo’n vijftig mensen geholpen van hun verslaving af te komen. In de woorden van Jeff, ‘We proberen gebroken vertrouwen te herstellen. Dat is uiteindelijk de reden waarom ze in die situatie zijn gekomen. Het verlies van werk, partner, en familie, al deze dingen ondermijnen het vertrouwen in zichzelf, en sommige mensen bereiken gewoon een punt waar ze het niet meer aankunnen. . . . Alleen door onbaatzuchtige dienstbaarheid kan men iemand aanmoedigen om een beter en menswaardiger bestaan te leiden.’

In elk land zijn er mensen die helpen om deze lijdende wereld draaiende te houden en die, door hun onzelfzuchtige daden, aan het gewicht van onverschilligheid en volledige gerichtheid op het materiële, al is het maar een beetje, tegenwicht bieden. Wat een schitterend doel: het bevorderen van de universele broederschap die ten grondslag ligt aan het bodhisattva-ideaal – het onbaatzuchtig dienen van anderen – dat de evolutie van de planeet voortstuwt!

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken: hulpverlening


Uit het tijdschrift Sunrise mei/jun 2005

© 2005 Theosophical University Press Agency