Theosophical University Press Agency

omslag boekBoekbespreking

Sarah Belle Dougherty

Boekbespreking: Helena Blavatsky, bewerkt en ingeleid door Nicholas Goodrick-Clarke, North Atlantic Books, Berkeley, CA, 2004; Western Esoteric Masters Series, isbn 155643457x, 220 blz., paperback.


Deze goede bloemlezing van H.P. Blavatsky’s geschriften richt zich op haar relatie met de westerse esoterische traditie die is belichaamd in bewegingen zoals het kabbalisme, gnosticisme, hermetisme, neoplatonisme, en de rozenkruisers. Dr. Goodrick-Clarke is algemeen redacteur van de Western Esoteric Masters Series, vice-voorzitter van het Keston College in Oxford, en directeur van het Centrum voor Westerse Esoterie aan de universiteit van Wales in Lampeter.

Het boek begint met een sympathieke inleiding over het leven, de geschriften, de inspanningen en de nalatenschap van Blavatsky. Het eerste deel biedt gekozen fragmenten over spiritisme en occultisme, de oude wijsheidstraditie, geheime broederschappen, oosterse en westerse kabbala, mesmerisme, magie, en hermetische filosofie. Het tweede deel behandelt verschillende theosofische ideeën met een bijzondere nadruk op hun relatie tot westerse tradities: Boeddhisme en brahmanisme, kosmologie, microkosmos en macrokosmos, evolutie, en persoonlijke groei. Veel van het materiaal is uit Isis ontsluierd gehaald, het eerste boek van Blavatsky dat meer uitgebreid op westerse onderwerpen ingaat, maar er zijn ook selecties uit De geheime leer, De stem van de stilte, haar Esoterische Instructies, en verschillende artikelen. Elk hoofdstuk bevat duidelijke redactionele aantekeningen die achtergrondinformatie geven over de zorgvuldig gekozen passages en die goed leesbaar zijn – hoewel een verschil van lettertype tussen de aantekeningen en de artikelen nuttig zou zijn geweest. Al met al is het resultaat een doordachte introductie tot Blavatsky’s intellectuele uiteenzetting van theosofie in een westerse context.


Uit het tijdschrift Sunrise mrt/apr 2005

© 2005 Theosophical University Press Agency