Theosophical University Press Agency

omslag boekBoekbespreking

Eloise Hart

Boekbespreking: Open Secrets: The Letters of Reb Yerachmiel ben Yisrael [Open geheimen: De brieven van Reb Yerachmiel ben Yisrael] door Rami M. Shapiro, Consortium/Monkfish Book Publishing, Rhinebeck, NY, 2004; 128 blz., isbn 0974935921, paperback.


Je vraagt me over God: om het Naamloze te definiëren, om het ultieme geheim in de palm van je hand te leggen. Beeld je niet in dat dit zich ergens ver van je bevindt. Het ultieme geheim is het meest open. Het is dit: God is Alles.

. . . Wat we werkelijk zijn is de manifestatie van God in tijd en eeuwigheid. Weet dit, leef goed, en maak je geen zorgen.

Dit ontroerende boek bestaat uit een fictieve verzameling brieven van een Oost-Europese rabbi uit de 19de eeuw, samengesteld uit fragmenten geschreven door authentieke chassidische rabbi’s. Daarin worden onderwerpen besproken zoals God, dood, de ziel, goede daden, en of alle religies waar zijn. Over dualiteit zegt een van de brieven:

Sommigen zouden betogen dat God een goddelijke vonk in elk wezen is. Anderen betogen dat God boven en buiten de Schepping staat. Ik onderwijs geen van beiden. God is niet binnen of buiten. God is het ding zelf! En als er geen ding is, alleen maar lege ruimte? Dan is God dat ook.

Stel je een (soep)kom voor. Beschrijf de kom. Is het alleen de klei die zijn wanden vormt? Of is het de lege ruimte waar de soep zit? Zonder die ruimte is de kom nutteloos. Zonder de wanden is de kom nutteloos. Dus wat is de kom? Het antwoord is beide. Om een kom te zijn moet deze uit zowel zijn (de wanden) als leegte (de ruimte) bestaan.

Hetzelfde geldt voor God. Want wil God God zijn, wil God alles zijn, dan moet God zowel zijn (Yesh) als leegte (Ayin) manifesteren.

Yesh is de manifestatie van God die aan ons verschijnt als afzonderlijke entiteiten – fysiek, spiritueel, en psychisch. Ayin is de manifestatie van God die alle afgescheidenheid als een illusie openbaart: alles is eenvoudig God in verschillende vormen. God is Alles, er is niets anders (ain od).

Deze brieven geven op een prachtige manier de meditatieve leringen van de chassidische filosofie weer, in het bijzonder die over avodah be-bittul (de vernietiging van alle afgescheiden bestaan), op een manier die voor ieder volk relevant is.


Uit het tijdschrift Sunrise mrt/apr 2005

© 2005 Theosophical University Press Agency