Theosophical University Press Agency

Van onze lezers

Grant Halliday

Zuid-Afrika, 9 mei 2005

Ik verspreid nog steeds Sunrise in de plaatselijke bibliotheken in Durban en omgeving, en heb flink wat reacties gekregen. Ik laat mijn adresgegevens achter en heb een aantal langere telefoongesprekken gevoerd en daarna koffie gedronken met degenen die belangstellen in de manier waarop wij de oude wijsheid presenteren. Hier in het nieuwe Zuid-Afrika zijn we blij met het verschijnen van democratie en het verdwijnen van racisme, zodat de mensen van verschillende rassen en religies meer onderling contact kunnen hebben en een gemeenschappelijk geestelijk erfdeel kunnen zoeken. Ik ben er enthousiast over hoe de Theosophical Society als katalysator kan werken voor deze opkomende geestelijke cultuur.

Hier in Durban bestaat er tot onze vreugde een smeltkroes van culturen van hindoes, moslims, joden, christenen en Afrikaanse traditionalisten die zij aan zij leven. En dan te bedenken dat nog maar 10 jaar geleden het christendom de enig erkende staatsgodsdienst was, en dat alle scholen een christelijk leerplan volgden. Religieuze onverdraagzaamheid wordt afgekeurd en de fundamentalisten verliezen terrein aan religieuze gelijkwaardigheid. Ik denk dat theosofie een zeer belangrijke rol kan spelen bij deze nieuwe spiritualiteit. Door mensen toe te staan af te stappen van hun eigen vaste geloof en in zichzelf te zoeken naar een diepere zin, kan waarachtig mededogen en verdraagzaamheid ontstaan. Ik denk dat Sunrise een sterke brug vormt tussen het beginnen aan de reis en het bereiken van meer diepgang met behulp van krachtiger boeken. Volgens mij doet ze uitstekend werk met haar korte en gevarieerde artikelen, waarin voor mensen met allerlei opvattingen en overtuigingen iets is te vinden.

Sinds 1992 bestudeer ik theosofie en heb ontdekt dat ze voor mijn bewustzijn van onschatbare waarde is bij het ontwarren van beperkte denkpatronen en om een nieuwe zienswijze over de aard van het bestaan aan te reiken. Veel occultisten en zogenaamde magiërs geloven met hun wil de natuur te kunnen beheersen. Theosofie moedigt ons aan één te worden met de natuur en daardoor het Leven zelf te worden dat we proberen te beheersen. Door onze wil te onderzoeken en de hogere roeping daarvan richten we onze aandacht van louter menselijke behoeften en mogelijkheden naar die van de geest. In plaats van in ons bewustzijn met onszelf te praten en ons bezig te houden met iedere nieuwe voorbijschietende gedachte, ervaren we de heilzame werking van de stilte met haar alwetende rust, en wensen we een helpende hand te bieden aan hen die het moeilijk hebben. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het verheffen van het bewustzijn.


Uit het tijdschrift Sunrise nov/dec 2005

© 2005 Theosophical University Press Agency