Theosophical University Press Agency

Internet

Rudi Jansma

[Toespraak ter gelegenheid van de introductie van een website voor de Nijanand Sampradaya op 28 augustus 2005, Jaipur, India – Red.]

We leven in interessante tijden van technologische ontwikkeling waarin broederschap in de wereldgemeenschap een praktisch feit is geworden. In het verleden waren afstand en kosten de beperkende factoren voor onderling contact en bij het verspreiden van informatie. Tegenwoordig kennen zowel vriendschappen als ruzies en oorlogen geen grenzen meer.

Waarom moeten we op deze manier met elkaar communiceren? Is er niet iets in de natuur dat lijkt op onze hedendaagse internettechnologie? Zeker wel: er heeft altijd communicatie plaatsgevonden tussen alle levensvormen. Zelfs in het verre verleden werd universele broederschap door de grote wijzen genoemd als een feit in de natuur. Waarom werden telecommunicatie en internet dan pas kortgeleden uitgevonden, en niet 10.000 of 100.000 jaar geleden?

In feite werden deze dingen veel langer dan 100.000 jaar geleden uitgevonden door de natuur zelf, zelfs voordat de mensheid de aarde bewandelde. Alle wezens zijn één in dat wat voorbij alle uitdrukkingsvormen van de natuur is, en tegelijk omvatten zij een bijna oneindige diversiteit aan individueel verschillende wezens. Vanaf het moment dat individuele levende wezens ontstonden moet er communicatie zijn geweest. Ieder afzonderlijk wezen – of het nu een mens, een dier, een plant of een mineraal of zelfs een atoom is – heeft het vermogen om met andere te communiceren. We weten dat planeten en sterren dit vermogen hebben: hoewel ze op miljoenen kilometers afstand door de ruimte zweven, beïnvloeden ze ons gedrag – zelfs dat van dieren en planten – ons karakter, onze stemmingen, de gebeurtenissen op aarde en elders, onze successen en mislukkingen.

Zoals Hindoes weten stromen prana’s of vitale energieën vanuit de kern van ieder levend wezen. Deze prana’s komen met iedere ademtocht bij ons binnen en bewegen op en neer en zijwaarts door onze lichamen. Ze bewegen door en over onze planeet, via de bergen, rivieren, bomen, dieren, mensen en goden, in en uit de polen van onze aarde, ons zonnestelsel, onze melkweg, en verbinden op die manier ieder individueel schepsel in het heelal. Al deze prana’s zijn geladen met specifieke informatie.

Er bestaat een bijzondere pranische verbinding tussen alle spirituele centra op de aarde, net zoals besneeuwde bergtoppen zijn verbonden door hun witheid en zuiverheid. Soms kan in diepe meditatie die scheiding verdwijnen, en dan wordt communicatie op een subtiel niveau niet langer gehinderd door afstand in ruimte of tijd. Soms weten we dat we communiceren met onze geliefden zonder gebruik te maken van telefoon of internet, zelfs al bevinden zij zich aan de andere kant van de wereld. Als dat zo is, waar hebben we dan internet voor nodig?

Terwijl een spiritueel internet altijd heeft bestaan, leven we nu in een tijdperk van materie en materiële evolutie dat Hindoes kaliyuga noemen. Wat eens algemeen was, toen ons hart in meer spirituele tijden nog gevoelig was voor de subtielere vormen van prana, is nu getransformeerd naar het niveau van de grove materie. Onze zintuigen zijn grof geworden en niet langer ontvankelijk voor de subtiele trillingen van de geest.

Maar zelfs in eonen van duisternis zoals het huidige zijn er mogelijkheden: we kunnen de grovere trillingen van materiële elektriciteit en magnetisme gebruiken om met behulp van onze instrumenten van metaal en kunststof gecodeerde informatie te transporteren. We kunnen deze technische verworvenheden ten goede gebruiken om boodschappen van hoge kwaliteit uit te zenden die mensen over de hele wereld met hun zintuigen en denken bewust tot zich kunnen nemen; berichten die mensen kunnen inspireren meer verfijnde gedachten te denken en een zuiverder levenspad te kiezen. Tienduizenden denkende mensen over de hele wereld zullen de edele meedogende zielen die tot onze planeet behoren helpen in hun nooit eindigende inspanning om de gedachteatmosfeer waarin we leven te zuiveren, en zo de evolutie van de mensheid op een meer harmonische en blijmoedige manier te bevorderen dan nu het geval is. Laten we ons bewustzijn en onze websites vullen met egoloze gedachten, en we zullen een bouwsteen hebben geleverd aan het hemelse paleis dat voor ons allemaal is bedoeld.

Artikelen van Rudi Jansma


Uit het tijdschrift Sunrise nov/dec 2006

© 2006 Theosophical University Press Agency