Theosophical University Press Agency

Sunrise

Sarah Belle Dougherty

Vijfenvijftig jaar lang is Sunrise een forum geweest voor mensen van alle rangen en standen om ervaringen en ideeën uit te wisselen die voor hen nuttig bleken bij het vormen van een bruikbare levensfilosofie. Ze bevordert universaliteit en onafhankelijk denken, vooral door de overleveringen, ideeën en spirituele waarden van alle tijden en plaatsen te onderzoeken. Ze moedigt in het bijzonder broederschap, mededogen, altruïsme en wederzijds begrip aan.

James A. Long, de oprichter ervan, was zeer praktisch ingesteld en geloofde dat elke filosofie of overtuiging in praktijk moet worden gebracht om werkelijk van waarde te zijn. Het leven was, volgens hem, de enige leraar en het enige oefenterrein.1 In het eerste nummer legt hij uit waarom hij Sunrise oprichtte:

Ieder van ons kan en zal in zijn of haar leven ooit de zon laten opgaan, en die zonsopgang [sunrise] zal, wanneer die komt, de weg naar toekomstige vooruitgang verlichten, niet alleen voor het individu, maar voor de hele mensheid. . . .

Dit zal niet snel gebeuren . . . [maar] zoals de vonk van goddelijkheid in het leven van één enkel individu zich kan ontwikkelen, bestaat diezelfde mogelijkheid voor de hele mensheid; en hoewel het enige tijd kan kosten, is elke poging die u en ik en onze medemensen doen een inspanning om die gouden eeuw tot stand te brengen.

Met dat doel voor ogen wordt dit tijdschrift gepubliceerd, zodat we bewust kunnen deelnemen aan dit proces om onze medemens te helpen realiseren dat iedereen de mogelijkheid heeft om in zijn leven de zon te laten opgaan, en daarmee actief en bewust bij te dragen aan het vormen van een kern van broederschap die verder reikt dan de lippendienst die vroegere generaties aan dit woord hebben bewezen.

. . . deze poging zal zich uiteindelijk . . . van land tot land uitstrekken zodat er tenslotte een kern zal zijn in elke nationale eenheid van beschaving, die zo verenigd en spiritueel sterk zal zijn dat er aan strijd en stress en oorlogen en geruchten over oorlogen werkelijk een einde kan komen. Dan begint de mensheid zich op het pad te bevinden waarvoor ze oorspronkelijk was bestemd toen, zoals in het verhaal van de Hof van Eden, ze op eigen verantwoordelijkheid [daaruit] werd verstoten om zelfbewust dat wat we de vonk van goddelijkheid noemen, te worden. oktober 1951, blz. 4

Nu we als een driemaandelijks tijdschrift een nieuw tijdperk zijn ingegaan, zal Sunrise de nadruk blijven leggen op broederschap, altruïsme en zelftransformatie. Groei brengt verandering met zich mee, en betekent vaak het afbreken van onze uitgekristalliseerde opvattingen over wie wij en anderen zijn. Ze vereist ook een voortdurende bereidheid om wat we denken en geloven te onderzoeken en aan te passen. Onze levens worden te vaak gevormd door mentale en emotionele gewoonten die ons verblinden voor de wonderen die gevonden kunnen worden indien we ons van elk moment bewust zijn, gevoelig voor de mensen om ons heen. Gelukkig heeft ieder van ons het vermogen om in ons dagelijks leven en denken een scherpzinniger bewustzijn op te wekken. Het blijft ons hoofddoel om elkaar te ondersteunen om, individueel of collectief, zo’n innerlijke zonsopgang tot stand te brengen.

Noot

  1. Meer over Long en zijn benadering van theosofie kan worden gevonden in de letterlijke verslagen van zijn bijeenkomsten met leden in Europa in 1951, die plaatsvonden onmiddellijk nadat hij leider werd van de Theosophical Society en voordat hij Sunrise oprichtte. Oorspronkelijk werden deze Tourverslagen 1951 alleen voor leden uitgegeven, maar nu zijn ze beschikbaar op de website van de TUPA.

Het doel van het leven van de mens is te dienen, en mededogen te tonen en de bereidheid om anderen te helpen.

Albert Schweitzer


Uit het tijdschrift Sunrise lente 2007

© 2007 Theosophical University Press Agency