Themanummer Sunrise: Gottfried de Purucker (1874-1942)
   
 
 

Sunrise sep/okt 2000
80 blz., 15 x 23cm., € 4,50

Een begrijpend hart / Sarah Belle Dougherty

Gottfried de Purucker: Een biografische schets / Sarah Belle Dougherty

Een magische sleutel / Elsa-Brita Titchenell

Technische theosofie – zoals die door GdeP werd onderwezen / Jim Belderis

De zeven juwelen van wijsheid en de zeven stadia van inwijding / Scott J. Osterhage

Een man in vuur en vlam / Monica Morris

Wat ik aan een boek te danken heb / Captain P.G.B. Bowen

‘Het leven te leven. . . .’ / I.M. Oderberg

Broederschap in de theosofische beweging / G. de Purucker

Mijn persoonlijke indrukken van G. de Purucker / H.N. Stokes

Een schat aan verheven ideeën / Raymond Rugland

Een herculische taak / Nicholas Vaughan

GdeP zoals ik me hem herinner / Ingrid Van Mater

‘Verhef uw hart, getrouwen!’ / Armin Zebrowski

De magie van GdeP / Wynn Wolfe

Over de KTMG-verslagen / Grace F. Knoche

‘Ik ben het grenzeloze’ / G. de Purucker

Het doen herleven van de mysteriën van de oudheid / Eloise Hart

 

 

Uit het hart komen alle grote dingen van het leven.
Hier woont het geweten, en liefde en vrede en volmaakt zelfvertrouwen, hoop en goddelijke wijsheid.

   — G. de Purucker